Vad händer om företagaren inte sköter sin försäkringsskyldighet?

Pensionsskyddscentralen (PSC) övervakar förverkligandet av försäkringsskyldigheten.

Om Pensionsskyddscentralen märker att en företagare som sannolikt skulle vara försäkringspliktig inte har tecknat en FöPL-försäkring, uppmanar Pensiosskyddscentralen företagaren att teckna en FöPL-försäkring.

I sista hand kan Pensionsskyddscentralen teckna en FöPL-försäkring för företagaren.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!