Vem är företagare enligt lagen om pension för företagare?

Enligt lagen om pension för företagare anses en i Finland bosatt, minst 18 år gammal person som  företagare om han/hon förvärvsarbetar utan att i detta arbete stå i arbets- eller tjänsterförhållande.

Försäkringen förutsätter att personen faktiskt arbetar som företagare. Att enbart äga ett företag är inte tillräckligt.

Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på företagarens födelseår:

  • född 1957 eller tidigare > försäkras tills fyller 68 år
  • född 1958–1961 > försäkras tills fyller 69 år
  • född 1962 eller senare > försäkras tills fyller 70 år

En självständig yrkesutövare och hans/hennes make/maka anses som företagare.

Även en annan familjemedlem som bor i samma hushåll med en självständig yrkesutövare och som arbetar vid företaget utan lön räknas som företagare.

Bolagsmän i öppna bolag anses som företagare, likaså ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. En delägare i ledande ställning i ett aktiebolag lyder under FöPL om han eller hon ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av företagets aktier eller röster. Även indirekt ägande via ett annat bolag beaktas, om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent eller har motsvarande bestämmanderätt i det andra bolaget.

Företagarverksamheten skall fortgå minst fyra månader.

Läs alla frågor om:
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!