Vad ska jag göra om jag vill arbeta mindre?

Du måste komma överens om minskad arbetstid med din arbetsgivare. Däremot så behöver du inte meddela om ändringarna till oss, eftersom arbetet varken påverkar din rätt till partiell ålderspension eller ditt pensionsbelopp.

Läs alla frågor om: