Kontaktuppgifter

Veritas huvudkontor finns i Åbo. Vår företagsenhet är beläget på Mannerheimvägen i Helsingfors. 

Vår kundbetjäning når du kl. 8-16 varje vardag i servicenumren nedan. Du kan också sköta dina dagliga försäkringsärenden över webben.

 • Åbo, huvudkontor

  Våra servicenummer
  Växel 010 55 010

  PB 133 (Olofsvägen 2)
  20101 Åbo
  Öppet vardagar kl. 8.00–16.00

  Närmare kontaktuppgifter

  Helsingfors, företagsenheten och placeringar

  Mannerheimvägen 4
  00100 Helsingfors

  Mariehamn

  Norragatan 1B2 (Nya Apoteksgården)
  22100 Mariehamn
  Vid ankomst ring på "kontor 2" på porttelefonen.

 • Försäljning

  Veritas försäljningVi anser att man inte ska behöva fatta de viktigaste besluten i livet ensam. Vid vår företagsenhet får du sakkunnig service som utgår från dina behov i försäkringsärenden för företagare och företag. En nöjd kund är en hederssak för oss.

  Närmare kontaktuppgifter

Våra servicenummer

ArPL-ärenden
010 195 600
FöPL-ärenden
010 195 612
Arbetshälsa
010 55 010 (växel)
Finansieringstjänster
010 55 010 (växel)
Pensionsansökningar: Ålderspension, partiell förtida ålderspension och familjepension
010 195 625
Pensionsansökningar: Invalidpensioner
010 195 624
Pensionsrådgivning
010 195 623
Pensionsutbetalning
010 195 622
Rehabilitering
010 195 634
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!