Kontaktuppgifter

Veritas huvudkontor finns i Åbo. Vår företagsenhet är beläget på Mannerheimvägen i Helsingfors. Kontaktuppgifterna till de lokala kontaktcheferna hittar du genom att klicka på Försäljning i spalten till vänster.

Vår kundbetjäning når du kl. 8-16 varje vardag i servicenumren nedan. Du kan också sköta dina dagliga försäkringsärenden över webben. Vår webbtjänst betjänar dig på vardagar kl. 7-23 och på veckosluten från och med kl. 9.

Veritas Pensionsförsäkring - Huvudkontor
010 55 010 (växel)

PB 133 (Olofsvägen 2)
20101 Åbo
Öppet vardagar kl. 8.00–16.00

Försäljning
Företagsenheten
010 5501 580 (tidsbeställning)

Mannerheimvägen 4
00100 Helsingfors

Placeringar
Mannerheimvägen 4
00100 Helsingfors

Våra servicenummer

ArPL-ärenden
010 195 600
FöPL-ärenden
010 195 612
Arbetshälsa
010 55 010 (växel)
Fastigheter
010 5501 905
Finansieringstjänster
010 55 010 (växel)
Pensionsansökningar: Ålders-, deltids- och familjepensioner
010 195 625
Pensionsansökningar: Invalidpensioner
010 195 624
Pensionsrådgivning
010 195 623
Pensionsutbetalning
010 195 622
Rehabilitering
010 195 624
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!