Arbetshälsa

Ring vår kundtjänst

010 55 010 (växel)

Skicka e-post

Vi erbjuder våra kundföretag hjälp med att starta ett arbetshälsoprojekt. Vår arbetshälsotjänst stödjer vid planeringen och genomförandet av projektet. Vi erbjuder verktyg och expertis bland annat inom följande områden av arbetshälsa:

  • Ledarskap
  • Arbetsförmåga
    • Arbetarskydd
    • Samarbete med företagshälsovården
    • Livskontroll
  • Kompetens