ArPL-ärenden

Ring vår kundtjänst

010 195 600

Skicka e-post

I arbetsgivarens ArPL-ärenden kan du kontakta våra Företagstjänster. Vi bejänar dig bland annat i följande ärenden:

  • Försäkringsskyldigheten enligt ArPL
  • Avtalsarbetsgivares och tillfälliga arbetsgivares anmälningssätt
  • ArPL-försäkringsavgifter
  • Intyg över betalda ArPL-avgifter
  • Uppskattade årsavräkningar och ändringar i förskottslönesumman
  • Årsanmälningar och årsavräkningar
  • VerNet-webbtjänst