FöPL-ärenden

Ring vår kundtjänst

010 195 612

Skicka e-post

I frågor som gäller företagarnas FöPL-pensionsförsäkringar kan du kontakta våra Företagstjänster. Vi betjänar dig bland annat i följande ärenden:

  • Försäkringsskyldigheten enligt FöPL
  • Företagarens arbetsinkomst
  • FöPL-försäkringsavgifter
  • Intyg över betalda FöPL-avgifter
  • Ändringar i FöPL-arbetsinkomsten och tillämpningen av den flexibla avgiftsbetalningen
  • FöPL-betalningsplaner
  • VerNet-webbtjänst