Försäljning: Mellersta och Östra Finland

I Mellersta och Östra Finland betjänas du av Hannu Kangasniemi i Tammerfors och Jarmo Rastas i Jyväskylä.

Ta kontakt med våra kontaktchefer så får du personlig rådgivning, sakkunnig service och ordning på dina FöPL- eller ArPL-försäkringsärenden.

Hannu Kangasniemi
Kontaktchef
Hannu Kangasniemi
“Trygga framtiden genom skräddarsydda lösningar.”
Jarmo Rastas
Kontaktchef
Jarmo Rastas
”FöPL och ArPL är mer än bara avgifter. Vi hjälper dig att få ut allt av dem.”
Liisa Anttila (familjeledig)
Kontaktchef
Liisa Anttila