Försäljning: Mellersta och Östra Finland

I Mellersta och Östra Finland betjänas du av Hannu Kangasniemi i Tammerfors.

Ta kontakt med våra kontaktchefer så får du personlig rådgivning, sakkunnig service och ordning på dina FöPL- eller ArPL-försäkringsärenden.

Hannu Kangasniemi
Kontaktchef
Hannu Kangasniemi
“Trygga framtiden genom skräddarsydda lösningar.”
Liisa Anttila (familjeledig)
Kontaktchef
Liisa Anttila