Försäljning: Österbotten

I Österbotten betjänas du av Kim Dahl i Vasa och Miikka Salmenoja i Karleby.

Ta kontakt med våra kontaktchefer så får du personlig rådgivning och sakkunnig service i FöPL- eller ArPL-försäkringsärenden.

Kim Dahl
Kontaktchef
Kim Dahl
”Hos oss finns det en människa i andra ändan.”
Miikka Salmenoja
Kontaktchef
Miikka Salmenoja
”Tillsammans tryggar vi framtiden för dig och din personal.”