Försäljning: Västra och Södra Finland

I Södra och Västra Finland betjänas du av Tom Lehmus i Åbo, Nina Hallaskari, Juha-Matti Hyttinen, Raija Tiitola och Otto Åhman i huvudstadsregionen och Eeva Koponen i Borgånejden.

Vårt kontor i Åbo ligger på Olofsvägen 2. Kontoret i Helsingfors finns på Mannerheimvägen 4. Våra försäljare är oftast ute på kundbesök, så glöm inte att boka in ett möte på förhand.

Ta kontakt med våra kontaktchefer så får du personlig rådgivning, sakkunnig service och ordning på dina FöPL- eller ArPL-försäkringsärenden.

Nina Ek
Försäljningschef
Försäljning
”Branchens bästa betjäning är en hedersak för oss.”
Nina Hallaskari
Kontaktchef
Nina Hallaskari
”Med lång erfarenhet och stor yrkeskunnighet erbjuder vi aktiv och lösningsfokuserad service som tar kundens behov i beaktande.”
Juha-Matti Hyttinen
Kontaktchef
Juha-Matti Hyttinen
”Priset på lagstadgade arbetspensionsförsäkringar är detsamma i alla bolag. Vi utmanar dig att ta steget och bli kund hos det pensionsbolag som enligt kunderna är det bästa i landet.”
Eeva Koponen
Kontaktchef
Eeva Koponen
Tom Lehmus
Kontaktchef
Tom Lehmus
”Utmärkt service där man lyssnar på kunden.”
Raija Tiitola
Kontaktchef
Raija Tiitola
”Pensionsärenden och arbetshälsa med själ och hjärta!”
Otto Åman
Kontaktchef
Otto Åman
”Betydelsefull arbetspensionsförsäkring under såväl goda som svåra tider.”