Pensionsansökningar: Invalidpensioner

Ring vår kundtjänst

010 195 624

Ta kontakt med oss om du har frågor kring behandlingen av din pensionsansökan eller ditt pensionsbeslut och det är frågan om

  • invalidpension
  • tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd
  • delinvalidpension
  • arbetslivspension.