Pensionsutbetalning

Ring vår kundtjänst

010 195 622

Ta kontakt med oss om du redan får pension och din fråga gäller

  • utbetalning av pensionsförmåner eller förhöjning av skatteprocenten
  • adress- eller kontonummerändring
  • intyg över pensionsbeloppet
  • indexförhöjningar.

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.