Rehabilitering

Ring vår kundtjänst

010 195 634

Vi betjänar arbetstagare, arbetsgivare och företagare i frågor kring yrkesinriktad rehabilitering. Den med pensionsmedel stödda yrkesinriktade rehabiliteringen syftar till att förhindra arbetsoförmåga. Vi hjälper dig bland annat med följande ärenden

  • Ansökan om rehabilitering
  • Uppgörande av rehabiliteringsplan
  • Rehabiliteringspenning eller -tillägg.