Teckna FöPL- eller ArPL-försäkring

ArPL-FöPL-försäkring.jpg

Välkommen till pensionsbolaget som betjänar!

Vi är ärligt av den åsikten att vi är det pensionsförsäkringsbolag som passar företagarna bäst. Vi förstår företagandets utmaningar och sparrar våra kunder i olika skeden av företagets livscykel.

Det bästa är, att våra kunder är av samma åsikt.

Här lite svart på vitt:

  • Bevisligen det pensionsförsäkringsbolag som betjänar bäst. Kunderna har röstat Veritas till det bäst betjänande pensionsförsäkringsbolaget flera år i rad.
  • Utmärkt kundnöjdhet: NPS* som mäter kundnöjdhet är för närvarande +64, vilket är utmärkt.

Alla kunder har en egen personlig försäkringsrådgivare

Alla våra försäkringskunder har en egen personlig försäkringsrådgivare, som vid behov hjälper i både FöPL- och ArPL-ärenden. Du får hjälp snabbt och flexibelt. 
Som Veritas kund har du tillgång till vår smidiga Vernet -nättjänst, dit du kan registrera dig via våra nätsidor eller vår mobilapplikation.

Blev du intresserad av att byta till det betjänande pensionsförsäkringsbolaget? Fyll i dina uppgifter nedan och bli en av de nöjda! 

*NPS-frågan (Net promoter score) har länge varit i aktivt bruk hos företag inom olika branscher. Den anses vara ett effektivt mått på kundnöjdhet och har visat sig ha samband med företagets tillväxt. Med sannolikheten för rekommendation mäts kundlojalitet som i sin tur påverkas av den bild samt de erfarenheter kunden har av företaget.

 Eller vill du att vi fyller i ansökan för dig?

Du kan teckna en FöPL-försäkring, en ArPL-försäkring eller båda om du fyller i dina uppgifter nedan. Vi ringer upp dig och tar hand om pappersjobbet för dig. Välkommen som vår kund!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på vår Dataskydd -sida.