Veritas med i det nya investeringsbolaget Köpcentrum Hansa KB

Veritas Pensionsförsäkring, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har grundat ett investeringsbolag i kommanditbolagsform för att administrera de fastigheter som parterna tidigare ägt i Hansakvarteret i Åbo.  

I det nya bolagets ägo övergår de fastigheter och aktier i fastighetsaktiebolag som parterna tidigare ägt och förvaltat i Hansakvarteret. Marknadsvärdet på dessa fastigheter uppgår till ca 180 miljoner euro. Ägarandelarna i investeringsbolaget grundar sig på värdet av fastigheterna som parterna tidigare direkt ägt. Exilion Management Oy ansvarar för det nya investeringsbolagets administration.

Det nya bolagets målsättning är att effektivera, förenhetliga och standardisera förvaltningen av Hansakvarteret samt att förbättra servicen för såväl hyresgäster som köpcentrets besökare. Bolaget kommer även att anställa ny personal.

”Hansakvarteret är den ledande handelsplatsen i Åboregionen och vi vill starkt vara med och utveckla både Åbo centrum och Hansakvarteret”, kommenterar Köpcentrum Hansa KB:s styrelseordförande och Veritas fastighetsdirektör Peter Karlsson.

Hansakvarterets köpcentrumdirektör Timo Palviainen berättar att affärslokalerna i Åbo centrum och i Hansakvarteret åter väcker ett ökande intresse bland potentiella hyresgäster. Med omstruktureringen av ägandet eftersträvas således även fördelar i form av en förbättrad utrymmeseffektivitet samt lokaliseringsstrategier för att skapa en optimal affärsmix.

Några av de fastigheter som idag hör till Hansakvarteret kommer att bli utanför detta arrangemang. Dessa är Kauppatorin Kiinteistö Oy i hörnet av Universitetsgatan och Auragatan, KOy Turun Yliopistonkatu 22 med Stockmanns varuhus, delar av KOy St. Erik i hörnet av Eriksgatan och Kristinegatan samt Åbo Svenska Teaters utrymmen i FAb i Thalia.  

Hansakvarterets förnyelseprocesser kan följas i sociala medier via nyckelordet #uusihansa.

Tilläggsinformation:

Peter Karlsson, fastighetsdirektör Veritas, styrelseordförande Köpcentrum Hansa KB, tel. +358505619545, peter.karlsson@veritas.fi

Ari Talja, verkställande direktör Köpcentrum Hansa KB, tel. +358505700796, ari.talja@exilion.fi

Timo Palviainen, köpcentrumdirektör Hansakvarteret, tel. +358400668862, timo.palviainen@hansakortteli.inet.fi