Yrkesinriktad rehabilitering ger en ny start

Nack- och axelsmärta drev inte Antti till invalidpension

Yrkesinriktad rehabilitering ger en ny start för arbetskarriären, när arbetsförmågan på grund av sjukdom är hotad eller redan sjunken. ”I praktiken betyder yrkesinriktad rehabilitering omorganisering av arbetsuppgifterna eller skolning till ett nytt yrke, så att arbete är möjligt trots hälsobegränsningarna”, belyser Tiina Laine, jurist på Veritas Pensionsförsäkring. ”Målet är att istället för invalidpensionen kunna fortsätta arbetskarriären på ett meningsfullt sätt, med beaktande av de individuella begränsningarna.” Individuell yrkesinriktad rehabilitering som organiseras av pensionsförsäkringsbolagen har gett god resultat – år 2010 ungefär 70 % av rehabiliteringarna lyckades och arbetsförmågan återställdes. ”Det är också en enorm resurs på arbetsmarknaden. Andra alternativet vore ju det att arbetsinsatsen av alla dessa personer skulle bli outnyttjad”, säger Laine och fortsätter ”Vi lever i ett mycket arbetsorienterat samhälle, där de flesta människorna vill göra ett meningsfullt och lämpligt jobb, bara de får möjligheten till det.”

För Kouvolabon Antti, 50, öppnade den yrkesinriktade rehabiliteringen en möjlighet att fortsätta i arbetslivet trots hälsoproblem. Mannen som hade arbetat inom transportbranschen i 24 år var van vid långa körningar, lyftande av tunga laster och snabba förändringar i temperaturen när han stretade i fryshallar och ute i kölden. Sedan kom väggen emot. ”Min nacke blev så dålig att jag inte ens kunde vända på huvudet. Det blev ju ingenting av arbetet”, minns Antti. Efter undersökningar, fysioterapi, gympa och en lång sjukledighetsspiral tipsade en läkare Antti om möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering. Antti behövde dock inte gå tillbaka till skolbänken, utan den två månader långa arbetsprövningsperioden räckte för att träna det erfarna transportproffset till nya, lättare uppgifter. I sitt nya jobb behöver Antti inte längre lyfta lika mycket tunga laster eftersom de kan flyttas maskinellt.

Möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering är en av den finska lagstadgade arbetspensionssystemets förmåner, och således tillgänglig för alla som är arbetspensionsförsäkrade. Om det finns risk för att råka ut för invalidpension, betalar arbetspensionsbolaget kostnaderna för arbetspraktik eller omskolning, och tryggar den rehabiliterandes utkomst under utbildningstiden. Med andra ord orsakar ändringen av yrke eller arbetsuppgift inga kostnader för arbetsgivaren eller -tagaren. Enligt Laine är satsningen i rehabilitering allt som allt en hållbar lösning. ”Priset för ett yrkesinriktat rehabiliteringsprogram är ca 19 000 euro. Det kan låta mycket, men en permanent invalidpension skulle bli mycket dyrare. Man kan säga att en lyckad yrkesinriktad rehabilitering betalar tillbaka sig själv på mindre än två år.”

Antti hittade arbetsprövningsplatsen genom sina egna nätverk. ”Jag ringde en bekant transportfirma och frågade om de skulle behöva en gratis man och jobba för två månader. Och det fixade ju sig”, berättar Antti. Efter arbetsprövningsperioden har Antti stannat hos samma arbetsgivare och allt har gått bra. Han rekommenderar yrkesinriktad rehabilitering även för andra i samma situation. ”Det lönar sig utan vidare. Jag hade inga planer på att ännu bli pensionerad. Och det här kostade ju inte heller något för mig”, konstaterar han. Tack vare de nya arbetsuppgifterna kan Anttis resa på vägen och i arbetslivet fortsätta ännu länge.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation