Företagshälsovården kan ge mycket mer

Enligt Arbetshälsoinstitutets färska undersökning blir arbetshälsan på ett företag inte automatiskt bättre även om man satsar mycket pengar på företagshälsovårdstjänsterna. ”Pengarna måste också styras dit där de behövs. Om företagshälsotjänsternas innehåll är oklart, når man inte nödvändigtvis önskade resultat. Det behövs tätare kontakt mellan arbetsplatsen och företagshälsovården”, säger Ove Näsman, företagsläkare och rektor vid Skärgårdens Arbetshälsoakademi.

Skräddarsydda tjänster

Företagshälsovårdstjänsterna borde skräddarsys skilt för varje arbetsgemenskap. Man borde känna igen kundens önskemål och behov för att dra den största möjliga nyttan av företagshälsovården. Enligt Näsman är företagshälsovården ineffektiv om den bara blir på den lagstadgade miniminivån. ”Det är problematiskt om företagshälsovård endast betyder att man bekräftar existensen av en sjukdom. Det är förstås viktigt att komma snabbt till läkaren om man är sjuk, men enbart det räcker inte. Det är viktigare att satsa på förebyggande arbete, och ingripa redan innan man måste börja vårda egentliga sjukdomar.”

Ömsesidigt förtroende viktigt

Modellen för tidigt stöd, som används på många arbetsplatser, syftar till att hitta de eventuella problemen som hotar arbetsförmågan och att lösa dem i tid. Arbetstagaren, arbetsgivaren och en representant för företagshälsovården kan med hjälp av modellen för tidigt stöd söka lösningar till problemen innan de blir alltför stora.

Enligt Näsman är förtroendet mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården förutsättningen för att det tidiga stödet ska lyckas. ”Tät kontakt mellan alla tre aktörer behövs. Allra effektivast är det om alla sätter sig ner tillsammans och diskuterar.” Samtalen mellan arbetstagaren och företagshälsovårdsläkaren är alltid konfidentiella, men på arbetstagarens tillåtelse kan även arbetsgivaren inkluderas i mötena.”Även till exempel Metal Age-metoden kan användas för att inkludera de anställda i utvecklingen av välbefinnande i arbetet. Metoden går ut på att alla i arbetsgemenskapen får sin röst hörd; då är det också lättare att förbinda sig till målsättningarna”, berättar Näsman.

Arbetstagaren i nyckelroll

Välbefinnande i arbetet utgör alltså en triangel med tre aktörer; företagshälsovården och arbetsgivaren har en viktig roll i skapandet av en sund och säker arbetsmiljö, men också arbetstagaren själv har stort ansvar över sitt eget välbefinnande. ”Arbetsgivaren och arbetstagaren kan förstås stöda och ge verktygen för arbetshälsan, men arbetstagaren gör själv besluten gällande till exempel sina levnadsvanor”, påpekar Näsman.

Utöver arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården har även pensionsförsäkringsbolaget en roll i främjandet av arbetshälsa. Veritas erbjuder alla sina kunder sakkunskap och konkreta verktyg för utvecklingen av välbefinnande i arbetet. Om en enskild anställd trots arbetshälsofrämjande åtgärder löper risken att förlora sin arbetsförmåga, kan han eller hon få yrkesinriktad rehabilitering som Veritas planerar. Den kan öka arbetsverksamma år betydligt, och gynnar såväl arbetstagaren som arbetsgivaren.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikationen

Mera om ämnet i vår veckoblogg:

Läs Veritas arbetshälsospecialist Katri Wänninens tankar om företagshälsovården och Leeni Niittonen-Laines text om tidigt uppmärksammande i Talouselämäs fredagsblogg! (Bloggtexterna utkommer på finska.)