”Framtiden är allas vårt ansvar”

Vi får nästan varje vecka läsa nyheter om stora uppsägningar, konkurser och allmänt dystra utsikter för ekonomin. Enligt IT-företagsledaren Mårten Mickos finns det dock ljus i ändan av tunneln: ”Vi måste ha ett oeftergivligt hopp om att saker och ting kommer att ordna sig.”

Mickos vet vad han talar om. Tekniska högskolans alumn, som numera är bosatt i Kiseldalen i Kalifornien, har vunnit världsberöm som IT-företagsledare. Just nu är han chef för programvaruföretaget Eucalyptus Systems som utvecklar så kallade molnprogram. Han sitter också i Nokias styrelse.

Mickos karriär har dock inte varit ett enda segertåg. Han upplevde från nära håll hur IT-bubblan spräcktes vid millennieskiftet; startup-företaget Matchon Sport som han ledde hamnade då i konkurs. Enligt Mickos betyder framgång inte det att man aldrig misslyckas. ”Viktigare är det hur snabbt man kommer upp på fötterna igen efter en motgång.”

Alle man på däck

Mickos blir inte heller till sig av den aktuella situationen i världsekonomin. ”Konjunkturerna sätter tonen för vad vi kan åstadkomma. Nu när ekonomin är svag måste vi vara kreativa och ifrågasätta gamla tankegångar.” Som exempel nämner han jordbrukare, som i den finska landsbygden utvecklat helt nya sätt att förtjäna sitt levebröd när det traditionella jordbruket inte längre har gett tillräckliga inkomster. ”De har tagit ansvar över sin framtid och utvecklat businessen med de förutsättningar som finns tillhanda.”

Enligt Mickos kan man inte delegera Finlands framtid till politiker, enstaka teknologiföretag eller industrin. Framtiden är i allas händer: ”Man ska inte dela in människor i chefer och personal. Visst är beslutsfattandet i företag hierarkiskt indelat, men i själva livet är var och en sin egen chef. En företagschef sitter inte med någon trollstav – alla är vi ansvariga att göra något nyttigt”, uppmuntrar han.

Det finns alltid hopp

Men vad säger Mickos om de stora uppsägningarna som hänt på sistone? ”De bästa företagen tar väl hand om sina anställda och undviker uppsägningar. Efterfrågan för vissa produkter har dock förändrats. Om konsumenterna inte längre köper företagets produkter, är det omöjligt att behålla gamla strukturer.”

Enligt Mickos behöver en uppsägning dock inte vara det värsta som kan ske. ”Visst är det hemskt att förlora sitt jobb. Jag har också själv upplevt det. Men man måste bara fortsätta framåt. Det kan också vara en början på något nytt och fint”, uppmuntrar Mickos. Han påpekar att vi i Finland har mångsidiga möjligheter till arbete, företagande och omskolning. ”En tid kan man hanka sig framåt utan jobb. Människan är en påhittig varelse, och de nya teknologierna ger oss bara fler och fler mögligheter. Det finns alltid hopp.”

 

Foto: Andrew Smart / AC Cooper