Fredagen den 13:e är riksomfattande Olycksfallsdag

Olycksfallsdagen, som arrangeras fredagen den 13.4.2012 redan för 17:e gången, fäster uppmärksamheten vid situationer då en olycka kunde förebyggas genom förutseende. Temadagen ordnas i samarbete mellan bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Arbetarskyddscentralen och Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsplatsens och arbetsomgivningens säkerhet. Arbetssäkerhet gäller dock även varje arbetstagare – alla måste känna till riskerna i det egna arbetet och kunna undvika dem. 

På Niemisen Valimo Oy tar man arbetssäkerheten på allvar 

Gjuteriföretaget Niemisen Valimo i Harjavalta kunde beskrivas som en föregångare i arbetssäkerhetsfrågor. Företaget, som tillverkar brunnslock av återvinningsmetaller har redan i flera års tid systematiskt förbättrat arbetssäkerheten. Niemisen Valimo är också medlem i Arbetshälsoinstitutets Noll olycksfall-forum, vars filosofi är att varje olycka kan förebyggas. 

Arbetssäkerhet inbakad i företagets värderingar

Inom gjuteriindustrin handskas man med grova maskiner, hett järn och kemikalier, så arbetssäkerhet spelar en ytterst viktig roll. ”Ute i världen är arbetarskydd tyvärr ingen självklarhet just inom tillverkningen av brunnslock”, berättar Lasse Hakkarainen, Niemisen Valimos verkställande direktör. ”Det beställs mycket brunnslock till Finland från länder där arbetskraften är billig och arbetssäkerheten ljusår efter Finland.”

För Niemisen Valimo är säkerheten inte bara en praktisk sak, utan också en viktig del av företagets värderingar. Som den enda finländska tillverkaren av brunnslock vill gjuteriet vara en föregångare i arbetssäkerhet, och också hjälpa andra på traven till en säkrare vardag. ”Noll olycksfall-forumet är ett bra ställe att utbyta idéer och ge tips till dem som ska börja utveckla arbetssäkerheten.”

Redan tre år utan arbetsolyckor

Inga sjukfrånvaron orsakade av arbetsolyckor har inträffat på Niemisen Valimo på snart 900 dagar. Senast registrerades en sådan arbetsolycka i april 2009. Enligt Hakkarainen görs det förebyggande arbetet i samarbete mellan arbetsledningen, arbetstagarna, kunderna och underleverantörerna. ”Viktigast är att alla känner sitt eget arbete och är på alerten”, säger Hakkarainen. På Niemisen Valimo fyller man också ivrigt i tillbudsblanketter. ”Idén med tillbudsanmälningar är att även små risker och nära på-situationer registreras. På det här sättet kan faran elimineras redan innan något händer. En anställd som fyller i tillbudsblanketten får ett litet presentkort till en lokal pizzeria.” Arbetstagarna motiveras till en säker vardag också genom att prisbelöna hela personalen för olycksfallsfria perioder. Enligt Hakkarainen är gåvorna dock ett litet pris för det att olyckorna kan förebyggas.

Irene Salminen, arbetarskyddschef på Niemisen Valimo, berättar att säkerhetskampanjerna tagits positivt emot bland personalen. ”Förra hösten genomförde vi i samarbete med Veritas en personalundersökning, där bland annat arbetsförhållanden, ergonomi och säkerhetsfrågor kartlades. Svarsprocenten var hög och många hade gett bra idéer och förbättringsförslag. Arbetssäkerhet är något som intresserar”, säger Salminen. I produktionsanläggningen ordnas också regelbundet arbetarskyddsrundor, där man försöker hitta de potentiella farorna och ta itu med dem i tid.

Läs mera om den riksomfattande Olycksfallsdagen på kampanjens webbsidor.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikationen