Gott ledarskap i karriärens alla skeden

Vår attityd gentemot medarbetare i olika åldrar styrs ofta av stereotypier. De unga, som nyss klivit in i arbetslivet, anses vara entusiastiska och skickliga med teknik, men samtidigt också oerfarna, ombytliga och till och med opålitliga. Arbetstagare som är på slutrakan av sin karriär sägs i sin tur vara pålitliga och trogna mot sin arbetsgivare, men å andra sidan också utmattade och stelnade i formerna. Istället för fördomar borde man se människan bakom åldern. Åldersmedvetet ledarskap betyder heltäckande gott ledarskap som beaktar arbetstagarens styrkor och specialbehov i karriärens alla faser.

Kunskapen överförs

På IT-serviceföretaget Samlink har åldersmedvetet ledarskap varit en naturlig del av vardagen ända sedan år 2006. ”För några år sedan började genomsnittsåldern av våra anställda stiga till 50 år. Vi förstod att kunskapen måste överföras till de yngre innan det är för sent. En enorm mängd kunskap skulle annars ha pensionerats på en gång”, berättar Piia Heikkilä, personaldirektör på Samlink.

Man tog itu med saken och det så kallade Mestarit (”Mästarna”)-programmet föddes. ”Över 58-åriga medarbetare är Mästare. Programmets mål är att få dem att orka i arbete och att se till att kunskapen flyttas vidare till de kommande generationerna.” Under de senaste åren har många nya, unga  anställda rekryterats till Samlink. I praktiken hålls kunnandet i organisationen med hjälp av inskolningsprogram. ”Vi gjorde också en arbetsbok som hjälper Mästarna att känna igen sin expertis och flytta den vidare”, berättar Heikkilä.

Teamarbete utan åldersgränser

Naturligt samarbete mellan anställda i olika åldrar hör också till lyckat ledarskap. Samarbetet mellan generationerna ger upphov till nya idéer och perspektiv. Den unga medarbetaren lär sig mycket av den äldre, men kan å andra sidan också hämta med sig nya vindar och färsk kunskap från studievärlden.

På Samlink samarbetar anställda i olika åldrar med varandra på ett naturligt sätt. ”De yngre medarbetarna har gett positiv feedback om äldre teammedlemmar. Mästarna kan på sätt och vis lugna ner situationen, speciellt i problemfall – de har erfarenhet av liknande situationer från årens lopp”, säger Heikkilä.

Flexibilitet med arbetstid och organisering av arbetet

Effektivt åldersmedvetet ledarskap beaktar de anställdas önskemål och behov i olika åldrar också vad beträffar arbetstid och organisering av arbetet. En ung arbetstagare vill kanske jobba på distans med hjälp av mobilverktyg. En äldre medarbetare kan i sin tur önska sig en lugn tid under dagen; en stund då man inte behöver svara på telefon och e-postmeddelanden. Var och en kan vid något skede av karriären behöva flexibilitet med arbetstiderna. På Samlink är flexande en del av vardagen: ”Det finns många olika möjligheter till flexibilitet, från distansjobb till individuella arbetstider”, berättar Heikkilä.

Temaåret sporrar alla åldrar

2012 är europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Målet med temaåret är att uppmuntra alla att känna igen och uppskatta styrkorna hos människor i olika åldrar. Arbetshälsoinstitutet motiverar oss till åldersmedvetet ledarskap genom att konstatera att ”Varje ålder är rätt ålder!”

 


På Samlink är samarbetet mellan anställda i olika åldrar välfungerande och produktivt. (Foto: Samlink)

Läs även Veritas arbetshälsospecialist Carita Henrikssons tankar om åldersmedvetet ledarskap i Talouselämäs fredagsblogg! (Bloggtexterna utkommer på finska.)

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikationen