Ny företagare? Teckna FöPL år 2012 så får du en större rabatt

Nya företagare får rabatt på sin första FöPL-försäkring under de fyra första åren. Tecknar man försäkringen år 2012 uppgår rabatten till 25 procent. År 2013 sänks rabatten till 22 procent.

Lagändringen har sin grund i statens budgetförslag för år 2013. Syftet med att sänka rabatten är att minska statens utgifter.

”De försäkringsavgifter som företagarna betalar räcker inte till att täcka alla pensioner som betalas på grund av företagarverksamhet, utan en del av pengarna fås från statskassan. Genom att minska rabatten blir det en mindre andel pensioner för staten att stå för”, berättar försäkringsspecialit Christel Wedenberg på Veritas Pensionsförsäkring.

”Sparåtgärder var att vänta även här. Men nog hade alternativet kanske också kunnat vara att höja pensionsförsäkringsavgiften för alla företagare. Som tur är får nya företagare fortsättningsvis rabatt, fast det inte riktigt känns sjyst att ändringen drabbar just nyetablerade företagare.”

Teckna försäkring nu så sparar du pengar

Håller man just nu på med att starta eget tjänar man på att skynda sig lite och ta tag i sitt försäkringsskydd redan i år.

”Om man har grundat ett företag år 2012 och börjat arbeta, men inte har tecknat en FöPL-försäkring ännu, lönar det sig absolut att göra det redan före årsskiftet. Då får man en större rabatt, och dessutom omfattas man direkt också av det övriga socialskyddet. FöPL-försäkringsavgifterna är ju till hundra procent avdragsgilla i beskattningen”, tipsar Wedenberg.

”FöPL-försäkringsavgifterna kan också betalas av företaget, och då kan de dras av i företagets beskattning.”

En pågående rabatt ändras inte

Om FöPL-försäkringen och rabatten har börjat före år 2013 kommer rabattens storlek inte att ändras vid årsskiftet. Har man alltså en gång har fått 25 procent rabatt fortsätter den så hela den fyraårsperioden. Det får dock inte bli ett avbrott i FöPL-försäkringen.

”Om man för tillfället får rabatt som ny företagare lönar det sig att vara noga med att inte av misstag avbryta försäkringen. Om till exempel en verksamhet upphör, men man håller samtidigt på att inleda en ny, är det bäst att inte avsluta sin FöPL-försäkring under övergångstiden. Försäkringen är inte kopplad till en viss verksamhet eller ett visst företag, utan till företagarens arbete och arbetsinsats”, berättar Christel Wedenberg.

Också en delägare som äger över 30 procent behöver en FöPL

Reglerna för hur man pensionsförsäkrar delägare i aktiebolag ändrades i början av år 2011. Om delägaren ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av aktierna eller rösterna i bolaget, försäkras han eller hon nu som företagare genom en FöPL-försäkring.

”Om ägarandelen överstiger gränsen ska delägaren teckna en FöPL-försäkring. Är det frågan om delägarens första FöPL så får man rabatt på försäkringsavgifterna precis som alla andra nya företagare. För att rabatten ska uppgå till 25 procent måste försäkringen tecknas ännu på 2012 års sida”, lyder Christel Wedenbergs råd till delägare i aktiebolag.

Om delägaren hittills försäkrats som arbetstagare inverkar övergången till FöPL inte på intjäningen av pension förutsatt att han eller hon fastställer sin arbetsinkomst till samma nivå som sin tidigare årslön. Det lönar sig inte att ha en för låg arbetsinkomst, för den utgöt grund för företagarens hela pensions- och socialsskydd.

Vill du som nyetablerad företagare få 25 procent rabatt? Klicka här för att teckna din första FöPL-försäkring!