Partner sedan början av arbetspensionssystemet

Ab A. Kastén Oy blev Veritas kund redan för 50 år sedan

Vad har en korvfabrik och ett pensionsförsäkringsbolag gemensamt? Mer än vad man skulle förvänta sig vid första ögonkastet! Ab A. Kastén Oy är en av Finlands minsta och längst verksamma korvfabriker. Veritas Pensionsförsäkring är i sin tur ett av Finlands äldsta försäkringsbolag och det minsta pensionsbolaget på fastlandet. Den gemensamma historian av dessa två företag började redan år 1962, helt i början av det lagstadgade pensionssystemet.

När arbetspensionslagen för arbetstagare trädde i kraft för 50 år sedan, den 1 juli 1962, hade nio försäkringsbolag, bland dem också Veritas (som då hette Verdandi), fått statsrådets koncession för pensionsförsäkringsverksamhet. A. Kasténs korvfabrik, som grundades i Lovisa 1930, var en av Veritas första ArPL-kunder.

Traditionellt och i takt med tiden

Ab A. Kastén Oy:s nuvarande styrelseordförande Ari Granlund tror att fabriken valde Veritas som pensionsbolag, eftersom man ville att en bekant svenskspråkig partner sköter försäkringarna. ”Vi betjänar våra kunder fortfarande på båda inhemska språken. Vi har velat bevara företagets tvåspråkiga tradition som har rötterna i 1930-talets Lovisa”, berättar Granlund.

Ab A. Kastén Oy har bytt ägare endast en gång under sin historia. Korvfabriken flyttades över till familjen Granlund på 1980-talet. ”Branschen har nog ändrats en hel del från tidigare. Finländarnas smak och preferenser är annorlunda nuförtiden. Massproduktion och förädling har förenklat folks konsumtionsvanor, och den traditionella finska husmanskostkulturen tycks ha fallit i glömska. Man kunde säga att vi ur kulinarisk synvinkel tagit några steg bakåt – efterfrågan för olika sorters kött var förut mycket större”, beklagar Granlund. Hos Kastén slår man dock vakt om traditionerna och använder gamla, välbeprövade recept. Nuförtiden fokuserar fabriken på sitt kärnkunnande, tillverkning av olika korvar. ”Vi respekterar vårt arv, Kasténs gedigna kunnande, som är en del av den internationellt unika finska korvkulturen”, berättar Granlund. Det lilla familjeföretagets produkter säljs i första hand i matbutikerna längs sydkusten, men de levereras också ända till Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg.

Långa kundförhållanden gynnar båda parter

På Veritas Pensionsförsäkring är långa kundrelationer högt uppskattade. ”Det blir förstås lättare att sköta ärenden när man känner varandra över en längre tid. Det är lättare att ta kontakt med det bekanta företaget, och över åren blidas ett ömsesidigt förtroende”, konstaterar direktör Nils-Erik Felixsson från Veritas. Ett långt kundförhållande till samma pensionsbolag gynnar kunden också ekonomiskt. ”En del av de ArPL-försäkringsavgifter som kunden betalar fonderas, och från den fond som bildas har kunden möjlighet att ta ut ett så kallat ArPL-återlån för olika finansieringsbehov i sitt företag”, förklarar Felixsson. ”Också kundåterbäringarna som sänker på ArPL-avgifterna bestäms enligt det hur länge man har varit kund hos samma pensionsbolag.”

Veritas vill tacka Kasténs korvfabrik för det goda samarbetet under åren! 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikationen

Kasténs köttaffär förr i tiden
   Kasténs köttaffär förr i tiden