Svart sommarjobb ger ingen pension

Så kallade svarta jobb kan locka i synnerhet unga arbetstagare – om till exempel ingen pensionsavgift dras av min lön, får jag ju mera pengar i handen, eller hur? Helt så enkelt är det dock inte.

När man knegar på sommarjobbet kan pension ännu kännas väldigt avlägset och oviktigt. I Finland tjänar man in pension av allt arbete som man gör i 18–68 års ålder, bara inkomsterna överskrider 54,08 euro (år 2012) i månaden. Av svart jobb tjänar man dock inte in någon pension. Den tillfälliga ”besparingen” blir alltså dyr i längden. När du en gång blir pensionerad beror din månatliga pension på de tidigare arbetsinkomsterna. Många bäckar små gör under en lång arbetskarriär en stor å. Kasta alltså inte dina egna framtida pensionspengar i den gråa ekonomins djup.

Svartarbete kan vara farligt

Den gråa ekonomin kan också vara farlig på riktigt. En arbetsgivare i gråzonen tar inte alltid hand om försäkringar, arbetarskydd eller arbetsredskapens säkerhet. Det kan också bli svårare att få nytt jobb om man bara har svarta arbeten bakom sig. Man får inte nödvändigtvis något intyg för arbetserfarenhet som man förkovrat på lagens gråa sida. I så fall syns erfarenheten inte heller i meritförteckningen när man söker nästa arbetsplats.

Pappren i skick också i sommararbete och snuttjobb

Hur kan jag då undvika att jobba svart? Jobba endast med skattekort, och ta inte emot skumma kontantlöner efter arbetsdagen. Kräv ett skriftligt arbetskontrakt också för korta anställningsperioder. Du har dessutom rätt till ett skriftligt arbetsintyg när du slutar arbeta.

Kontrollera också pensionsutdragets uppgifter noggrant; utdraget visar nämligen hur mycket pension du hittills tjänat in. Du kan kolla ditt pensionsutdrag elektroniskt. Om ett anställningsförhållande fattas från pensionsutdraget, betyder det att det av anställningen inte heller har tjänats in någon pension för ålderdom eller arbetsoförmåga. Som tur kan de flesta felen ännu rättas till i efterhand.

Om du märker efteråt att en anställning fattas från pensionsutdraget eller om du hittar fel i löneuppgifterna, kontakta oss så kan saken klaras upp. Det lönar sig att meddela om brister så snabbt som möjligt, eftersom ju längre tid det hinner gå från anställningen, desto klurigare blir det att göra korrigeringar.

Kampanjen Grå ekonomi - en svart framtid bekämpar grå ekonomi

Kampanjen Grå ekonomi - en svart framtid påminner finländare om riskerna med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Målet är att informera om de samhälleliga följderna av grå ekonomi och framför allt berätta om dess konsekvenser för enstaka individer. Kampanjen betonar att var och en kan bekämpa grå ekonomi med sina vardagliga val.

Bekanta dig med Grå ekonomi - en svart framtid -kampanjsidorna här. På sidan kan du också testa spelet (på finska) där du ser hur den gråa ekonomin kan påverka din vardag!  

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation