Unga arbetstagare utmanar företagen till nytänkande

Studerande som svarade på Veritas undersökning önskar flexibilitet och god atmosfär på arbetsplatsen

I januari 2012 gjorde Veritas Pensionsförsäkring en miniundersökning om högskolestuderandens arbetslivsförväntningar. Enkäten kartlade faktorer som påverkar valet av arbetsplats, och den besvarades av 114 högskolestuderande från olika studieinriktningar. Av alla som svarade på enkäten var det 32 procent som ville bli företagare efter studierna, medan övriga 68 procent ville hellre börja arbeta på ett företag eller en organisation som ägs av någon annan.

Enligt undersökningen var den överlägset viktigaste faktorn i valet av arbetsplats intressanta och varierande arbetsuppgifter. Sammanlagt 41 studerande (cirka 36 procent av alla svarare) hade rangordnat intressanta och varierande arbetsuppgifter viktigast för den framtida arbetsplatsen. Även trevliga arbetskompisar, arbetets flexibilitet och arbetsgivarföretagets värderingar toppade listan.

Pengar inte det viktigaste

Resultaten är liknande med bland annat Akavas och Ekonomiska informationsbyråns undersökningar. Även de har kommit fram till att unga vill jobba i en uppmuntrande och avslappnad atmosfär, där arbetet kan skräddarsys till såväl olika livssituationer som till de egna intressena och kunskaperna. Flera forskningsresultat tyder på det att vinnaren på den framtida arbetsmarknaden inte heller är företaget som erbjuder högsta lönen. Även i Veritas undersökning var det bara sex personer (cirka 5 procent av alla svarare) som hade värderat hög lön som den viktigaste faktorn i val av arbetsplats.

Om arbetsklimatet är dåligt, eller företagets värderingar inte motsvarar de egna, är den unga arbetstagaren benägen att fortsätta vidare. Uppsägningar blir dyra för arbetsgivaren – en bra arbetstagare tar med sig mycket information och kunskap, och det kostar att rekrytera och skola in en ny person.

Flexibilitet och atmosfär nycklar till välmående

Den nya generationens tänkesätt måste tas i beaktande när man funderar på välmående på arbetet.  Det lönar sig för företagen att satsa på arbetshälsa och att värna om en bra atmosfär på arbetsplatsen. I framtiden är pengar kanske inte den bästa moroten för en längre arbetskarriär. I stället vill den nya generationen flexibilitet i såväl arbetstider som i arbetssätten.

Det lönar sig också att tänka på företagets värden. Framtidens arbetstagare vill jobba i en organisation vars värderingar de kan stöda. Skumbusiness och dåligt rykte är effektiva sätt att köra iväg såväl nuvarande som potentiella arbetstagare. Ett företag med bra rykte lockar i sin tur till sig kunniga arbetssökande.  

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation