Varifrån får företagaren energi?

Mångsysslaren Lola Wallinkoski tipsar om hur man orkar bättre

Företagande betyder frihet och möjlighet till självständigt arbete, men samtidigt ligger ansvaret över det egna välmåendet hos företagaren själv. Arbetshälsa är viktigt såväl för den egna hälsan som för konkurrenskraften – en välmående företagare gör bättre resultat.

Många företagare har beprövade metoder och idéer om hur man orkar på jobbet. Åbobon Lola Wallinkoski valdes till Miss Finland år 1996, och efter det har hon blivit känd som programledare för talrika tv-program. Wallinkoski är också tvåbarnsmamma och försäljningsförhandlare på fastighetsbranschen. Varifrån får mångsysslaren sin energi?

”För mig är det viktigt att variera mellan helt olika saker. Man måste ha omväxling i arbetet. När jag till exempel är hemma och koncentrerar mig hundraprocentigt på att leka med barnen, nollställs stressen och så orkar man också bättre på jobbet”, säger Wallinkoski. De långa körsträckorna som är typiska för hennes arbete ser hon inte heller som något problem: ”Egentligen njuter jag av att få sitta i bilen och vara en stund för mig själv. Tankarna blir klarare, det är en sorts kraftkälla.”

Gör det som du njuter av så orkar du bättre

I januari deltog Wallinkoski med Veritas i en arbetslivsmässa som ordnades för högskolestuderanden i Helsingfors. När hon diskuterade med studerandena märkte hon att de unga har mod och entusiasm också för företagande. ”Många unga funderar på företagande som ett alternativ, även om de inte ännu skulle ha hittat den egna branschen. Jag fick en känsla av att de här studerandena inte bara hattar omkring, utan går rakt på sak och vill lära sig något nytt.” Wallinkoski konstaterar att hon själv en gång i tiden blev företagare av rent praktiska skäl. ”Då hade jag inte så mycket tid att fundera på om jag skulle bli företagare eller inte. Det bara hände av sig självt. Jag behövde i alla fall inte hitta på en företagsidé eller bransch! Jag blev företagare eftersom uppträdanden och jobbet var enklare att organisera på det sättet”, säger Wallinkoski när hon tänker tillbaka till början av sin kändiskarriär.

Ungdomar som funderar på företagande uppmanar Wallinkoski till mod och flit. ”Man måste vara beredd på att jobba mycket – det finns ingen bransch där framgång och pengar kommer gratis på något sätt. Mod att lära sig något helt nytt är också nödvändigt.” Enligt Wallinkoski är det också viktigt att göra något man njuter av: ”Det som är viktigast i längden är att man hittar den egna grejen, något som man tycker om. En företagare måste jobba jättemycket, så det är viktigt att man har en inre glöd som hjälper en att orka.”

Praktiska verktyg till välmående

Det finns också konkreta verktyg som stöder företagaren i välmåendet. Veritas Pensionsförsäkrings företagarkunder får kostnadsfritt tillgång till Serious Fun-webbtjänsten. Med dess verktyg kan man utveckla sin egen arbetshälsa med små dagliga steg. Man kan bekanta sig med Serious Fun-webbtjänsten på adressen www.seriousfun.fi

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation