Arbetspensionsbolagens företagsfinansiering åter intressant

Den låga räntenivån och marknadernas frikostiga långivning tog så gott som kol på arbetspensionsbolagens finansieringsverksamhet för ett par år sedan. Efter några års tystare period har intresset åter vaknat.

Också på Veritas har det på sista tiden kommit in fler förfrågningar än tidigare. ”Huvudsakligen är det små och medelstora företag som hör sig för om lånemöjligheter, det har helt klart blivit svårare för dem att få finansiering på marknaden. Storföretagen har helt egna finansieringskanaler, och dem ser vi inte av här”, berättar Veritas Pensionsförsäkrings finansieringschefMarjo Cederqvist.

Företagen vänder sig till pensionsbolagen för att få pengar till diverse ändamål. ”En del behöver pengar för att dryga ut kassan, andra planerar en större investering. Det finns ingen särskild bransch som skulle utmärka sig bland lånesökarna.”

Arbetspensionsbolagen konkurrerar inte med bankerna om finansieringsalternativ, utan de erbjuder så kallad kompletterande finansiering för sina kunder. ”Det är inte meningen att Veritas ska vara företagets huvudsakliga finansiär, utan i till exempel placeringslån samarbetar vi med kundens bank. Då blir det en fungerande helhet av finansieringspaketet.”

Samfinansiering är också vanligt. Då finansierar banken åtminstone hälften av kundens lånebehov, och Veritas resten.

ArPL-återlån eller placeringslån?

Arbetspensionsbolagen beviljar två typers lån till sina kunder. ”Arbetsgivarna har rätt att ta ut ArPL-lån för sina finansieringsbehov enligt den fondandel som hunnit tillväxa dem. Ifall fondandelen är för liten – ett lån förutsätter en fondandel som uppgår till minst 5 000 euro – eller om lånebehovet är större än ArPL-lånet, kan kunden ansöka om placeringslån.”

Arbetsgivaren har inte samma subjektiva rätt till placeringslån som till ArPL-återlån. Veritas gör alltid en grundlig riskanalys om kundens återbetalningsförmåga och ekonomiska läge innan ett placeringslån beviljas.

Båda lånetyper kräver betryggande säkerheter godkända av Veritas. ”Som säkerhet duger till exempel bankborgen eller borgen från något annat kreditinstitut.”

Räntenivån för ArPL-återlånen rör sig runt 4–5 procent beroende på säkerheten. För placeringslånen är räntan lite högre. ”För ett företag är inte arbetspensionsbolagens lån vanligtvis det mest förmånliga alternativet. Men i vissa situationer när det inte finns andra finansiärer till hands och behovet för reda pengar är stort, kan de här lånen rädda situationen.”