Blev det en blöt sommar? Ingrip vid alkoholproblem i tid

Alkohol är den vanligaste dödsorsaken för finländare i arbetsför ålder, såväl bland män som bland kvinnor. Forskningar tyder på att riskkonsumtion av alkohol fördubblar risken att gå på invalidpension. Uppskattningsvis konsumerar en halv miljon finländare mer alkohol än vad som anses vara måttligt. Kostnaderna som orsakas för sjukvården och pensionssystemet är enorma, för att inte tala om det mänskliga lidandet.

”Statistiken är dyster, och alla vet säkert hurdana problem riskkonsumtion av alkohol orsakar. Det finns dock ingen orsak för förtvivlan – det är aldrig för sent att be om hjälp. Ju snabbare man uppmärksammar sitt drickande och ingriper i det, desto lättare är det att behandla problemet”, uppmuntrar företagshälsovårdare Hannele Johansson från Terveystalo Pulssi i Åbo.

Bry dig om arbetskompisen – ingrip i tid

Problem med rusmedel uppvisar ett flertal symptom; att komma på jobb berusad eller bakfull är endast extrema exempel på riskkonsumtionens symptom. Riskbruk syns som sänkt arbetseffektivitet, dålig koncentrationsförmåga och humörsvängningar, även om blodets promillehalt redan hade normaliserats.

Alkoholproblem är inte heller en privatangelägenhet. Om man inte ingriper i det, börjar problemet snart avspeglas på omgivningen, såväl familjen som arbetsgemenskapen.

Hur ska man då agera om man misstänker att arbetskompisen har ett alkoholproblem? ”Man kan ta upp saken men kollegan och berätta ärligt om sin oro. En såhär direkt approach kan dock kännas svår. I så fall lönar det sig att prata med chefen. Att ingripa i alkoholproblem är inte att tjalla, utan betyder bara att man bryr sig om sin arbetskompis!” uppmuntrar Johansson.

Man kan också själv söka hjälp om man är bekymrad över den egna alkoholförbrukningen. ”Utöver företagshälsovården kan man också söka hjälp till exempel genom hälsovårdsstationen i hemkommunen, eller genom den lokala A-Kliniken. Det finns också gott om information och stöd på nätet som kan hjälpa en att komma igång”, säger Johansson.

Gemensamma spelregler viktiga

Ur arbetsgivarens synvinkel är det främsta målet med rusmedelsarbete att garantera en effektiv och säker arbetsplats fri från alkohol och droger. Varje arbetsplats borde ha ett skriftligt program för rusmedelsfrågor, som innehåller gemensamma spelregler för det hur alkoholproblem kan förebyggas och kontrolleras.

”Rusmedelsprogrammet kan till exempel innehålla instruktioner för när man ska ingripa i en medarbetares alkoholkonsumtion och var man ska söka hjälp. Det är viktigt att ta upp rusmedlen sakligt och öppet – vi brukar ju söka hjälp med andra hälsoproblem också, innan de hinner växa till alltför stora”, påpekar Johansson.

Det finns modeller och färdiga bottnar som underlättar uppgörandet av ett rusmedelsprogram. Varje arbetsplats kan modifiera programmet så att den passar de individuella behoven. Företagshälsovårdaren och -läkaren kan också hjälpa med att sammanställa ett program för rusmedelsfrågor.
 

Nyttiga länkar: