Din pension växer just nu – hur mycket har du redan på ditt konto?

Oavsett om du nyss fyllt 20 eller om du uppnått en mer erfaren ålder så har din pension redan börjat samlas in. Men visste du att du har ett eget ”pensionskontoutdrag” på webben där du när som helst kan kolla upp din pension med hjälp av dina bankkoder? Om du inte är intresserad av webben kan du få ett pensionsutdrag med något mindre information per post med tre års mellanrum.

På adressen www.arbetspension.fi kan du snabbt och behändigt på ditt eget pensionsutdrag kontrollera hur mycket och för vilket arbete du har tjänat in pension under din arbetshistoria. Om uppgifter fattas från utdraget, minskar det din kommande pension.

”Jag uppmanar alla att med jämna mellanrum kontrollera sina uppgifter. Det är det enda sättet att se till att man verkligen får allt som man har rätt till. Om utdraget innehåller fel måste man genast ta kontakt med oss så att de kan korrigeras. Vi behöver också arbets- eller löneintyg för sådana anställningar som är mer än sex år gamla, och dem har man ofta inte längre kvar ett antal år senare”, råder Pirta Eräpuro som är specialist i pensionsrådgivning på Veritas Pensionsförsäkring.

Pensionsutdrag har skickats per post ända sedan år 2008, men det är få som vet att det finns en mer omfattande version av utdraget på nätet.

”Om man granskar sitt utdrag elektroniskt får man också en prognos av den ålderspension man kan vänta sig. Man kan till och med jämföra hur pensionsbeloppen ser ut vid 63, 65 och 68 års ålder. Också invalidpensionens uppskattade belopp får man veta bara på webben”, tipsar Eräpuro.

Pappersutdraget innehåller ingen pensionsprognos

Om man inte vill kontrollera sitt pensionsutdrag på nätet kan man få det hemskickat vart tredje år. Postningsfrekvensen ändrades i början av år 2013.

”I år skickar vi pensionsutdrag till personer som är födda i januari–april, nästa år till personer födda i maj–augusti och året därpå till personer födda i september–december. Och efter det börjar vi om från början igen”, berättar Eräpuro.

Endast personer som har fyllt 60 år och som inte använder e-utdraget får utdraget varje år. Har man redan gått i pension får man inte längre ett pensionsutdrag.

Veritas postar pensionsutdragen till sina kunder under sommaren.

”Utdraget som skickas per post skiljer sig från e-utdraget på det sättet att det inte innehåller en ålderspensionsprognos om mottagaren är under 50 år. Och aldrig en uppskattning av invalidpensionen. På papper får man inte heller uppgifter om det innevarande året och hur mycket pension man tjänat in för det. Den här informationen är bara tillgänglig elektroniskt”, instruerar Pirta Eräpuro.

En miljon pappersutdrag lämnar ett betydande kolspår

Eftersom e-utdraget alltid finns tillgängligt och innehåller mer information än utdraget som postas kan man vid behov avbeställa pappersutdraget helt och hållet.

”Det är inte så hemskt många som hittills avbeställt på papper trots att miljöfrågorna annars är väldigt mycket på tapeten. Närmast tror jag att det beror på att folk inte vet om det eller inte kommer att tänka på hur många utdrag som skickas totalt. I hela Finland kommer vi varje år upp till nästan en miljon utdrag. Men jag tror nog att man så småningom får upp ögonen för att det inte är särskilt hållbart att använda pappersutdraget när samma uppgifter kan fås på webben”, tror Eräpuro.

Avbeställningen av pappersutdraget sker på adressen www.arbetspension.fi. När man loggar in med sina bankkoder under ”Ditt pensionsutdrag”, kan man välja som leveranssätt ”Jag väljer e-utdraget”. Du hittar närmare anvisningar på vår webbplats.

När du granskar ditt utdrag lönar det sig att också ta en titt på våra läsanvisningar.