Företagaren kan också bli sjuk

Kosmetolog Anne Engblom från Åbo har varit företagare redan i 20 år. Hon grundade sitt företag, skönhetssalongen Felicianne, i början av 1990-talet. ”Jag var ung och modig, och det kändes lätt att starta eget. Såhär efteråt tänkt tror jag att jag bara hade jättebra tur, verksamheten kom bra igång trots att det var lågkonjunktur”, säger Engblom. När hon grundade sitt företag tecknade hon FöPL, företagarens lagstadgade pensionsförsäkring.

På jobb trots gipsat ben

”Jag levde på tanken att en företagare aldrig blir sjuk”, säger Engblom. Allt gick väl i en lång tid. År 2010 hände dock någonting oväntat: ”Jag var hemma på gården och målade tak, och plötsligt gav stegen vika under mig. Jag föll ner på stenläggningen och bröt benet”, berättar Engblom. Olyckan hände under sommarlovets sista vecka, och några dagar senare hade Engblom redan återvänt till jobbet. ”Benet var gipsat i sex veckor, men jag tog inte en enda dag sjukledigt. Min sjukdagpenning skulle ha varit så liten att jag inte ens hade kunnat betala salongens fasta kostnader med den. Jag hade inget annat val än att jobba på med gipsat ben.”

FöPL-försäkringens arbetsinkomst utgör grunden inte bara för pensionen, utan också för ett antal andra sociala förmåner, såsom sjukdagpenningen. Om FöPL-arbetsinkomsten är fastställd på en mycket låg nivå, blir det i sjukdomsfall inte tillräckligt med pengar i handen.

”Efter olyckan hade jag för första gången en känsla av att mitt skydd inte är tillräckligt. Jag hade investerat i min affärslokal, och räknade den som mitt skydd för pensionsdagarna. Men med tanke på sjukdagpenningen var ju affärslokalen inte till någon nytta. Då funderade jag nog på vad jag skulle ha gjort om det istället för benet hade varit handen som bröts. Då hade jag inte kunnat jobba”, säger Engblom allvarligt.

Det lönar sig att höja FöPL-arbetsinkomsten

Engblom blev vis av skadan och bestämde sig för att höja på sin FöPL-arbetsinkomst. ”Det är förståeligt en alltför låg FöPL-arbetsinkomst lockar. Företagaren har många olika utgifter, och man försöker ju spara där man kan”, säger Engblom. ”Företagaren måste dock själv ta hand om de här sakerna. Till skillnad från arbetstagare har företagare inga automatiska förmåner. Man ska inte kompromissa sitt eget skydd!”

 

Vad då för FöPL-arbetsinkomst?

  • För FöPL-försäkringen fastställs en FöPL-arbetsinkomst som är grunden för företagarens pensionsskydd och sociala förmåner.
  • Utöver ålderspensionen utgör FöPL-arbetsinkomsten grunden också för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen, sjukdagpenningen, invalidpensionen, familjepensionen samt rätten till arbetslöshetsdagpenning.
  • Med arbetsinkomst avses inte företagsverksamhetens finansiella resultat eller den lön som företagaren lyfter, utan värdet av företagarens arbetsinsats. FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skäligen skulle betalas till en person med lika yrkeskompetens som anställs för att göra företagarens arbete.
  • FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 7 303,99 euro och högst 165 875,00 euro per år (2013).
  • FöPL-avgifterna betalas antingen av företagaren själv eller av företaget. Avgifterna kan i sin helhet avdras i betalarens beskattning.