Har du gjort nyårslöften? Också små ändringar i livsföringen kan hjälpa dig må bättre

Har du gjort ett traditionellt nyårslöfte om ett bättre liv och hälsosamma levnadsvanor? Ska du börja äta lätt och motionera regelbundet?

”Också små, regelbundna ändringar kan leda till en skarpare vardag och bättre ork”, lugnar välbefinnandeexperten Tommy Nyfelt från Härmän Kuntokeskus. ”Det som är viktigt är att få bukt på stressen. Överlånga arbetsdagar och avsaknaden av sådan återhämtning som lindrar stress ökar på sikt risken att man insjuknar i blodtryckssjukdomar, diabetes och hjärtsjukdomar.”

Veritas har på hösten 2012 mätt stressnivåerna bland en grupp företagarkunder med hjälp av den så kallade Firstbeat-livsstilsanalysen. Testet mäter hur kroppen återhämtar sig från stress genom att följa variationerna i hjärtslagsfrekvensen.

”Testet är väldigt pålitligt, eftersom man inte kan påverka hjärtslagsfrekvensen”, beskriver Nyfelt. ”Testresultaten kommer ut som en individuell graf för varje deltagare. I grafen kan man avläsa klart när personen i fråga varit stressad under dagen, och när hon i sin tur kopplat av och återhämtat sig.”

Återhämtningen viktig

Återhämtningen är viktig för att vi ska känna oss energiska och pigga. ”Vi vet att redan några – fyra, fem – nätters dåliga nattsömn sänker hjärnkapaciteten med så mycket som 40 procent”, konstaterar Nyfelt. ”När vi är trötta glömmer vi lätt saker, vi har kortare stubin och svårare att göra beslut samt lägre kreativitet. Under längre sömnlöshet kan pulsen och blodtrycket stiga.”

En företagare, om någon, borde alltså värna om sin ork. ”Så galet som det låter så kan man få mer gjort genom att göra mindre. Ifall vårt maskineri redan går på högvarv, går det inte att pressa mer ut ur det genom att förlänga arbetsdagen.”

Stress kan avreageras på många sätt

Man kan lindra stress på många olika sätt. Rödvin hör inte till dem. ”Redan väldigt små mängder alkohol stör den normala återhämtningsprocessen. Även om vi känner oss avslappnade efter ett glas, är vår kropp av annan åsikt”, ler Nyfelt.

Motion fungerar bättre än alkohol när man vill koppla av. ”Ja - i passliga mängder och på passlig intensitetsnivå”, påminner Nyfelt. ”Presterare motionerar ofta med samma prestationskrav som de arbetar. Då får motionen motsatt effekt: visst utvecklar det hjärtat och syreupptagningen, men förflyttar återhämtningen långt in i natten. I stället för att motionen skulle utlösa stress, skapar den det. Hälsoeffekten blir annan än den man tänkt sig.”

Livsstilsanalysen ger råd för vardagen

För Veritas företagarkunder var Firstbeat-livsstilsanalysen en möjlighet att få en bredare bild av sin livsföring och dess samband till det egna välbefinnandet. ”Det verkar som om företagarna skulle behöva stöd och vinkar särskilt i det hur de själva kan påverka sitt välbefinnande. Man kommer inte att tänka på att också små ändringar såsom pauser under arbetsdagen och motion med passlig intensitet, kan medföra resultat.”

”Till exempel nu i höstens två testgrupper var skillnaden i mängden motion per grupp enorm. Den första gruppen hälsomotionerade i snitt 26 minuter i dagen, när den andra gruppen endast motionerade 11 minuter. Resursfördelningen, alltså förhållandet mellan motion och återhämtning, var ändå mycket hälsosammare i grupp nummer två. Det berättar om att den första gruppen, efter en lång arbetsdag, tog i alldeles för hårt med motionen. I slutspelen var den andra gruppens återhämtning mera kvalitetsfyllt, fastän de också sov mindre.”

Måtta i allt alltså - balansen mellan arbete och övrig vardag är avgörande.

 

Firstbeat grundades år 2002. Bakom Firstbeat finns tvärvetenskaplig forskning inom fysiologi, matematiska modeller och beteendevetenskap. Firstbeat har utvecklat en avancerad, på pulsmätning baserad metod för att analysera kroppens funktioner. Med metoden kan man kartlägga och utveckla välbefinnandet och prestationsförmågan. Metoden ger personlig och exakt information om bl.a. hur motion, stresshantering och vila påverkar vår återhämtning.

Mer information om Firstbeat-analysen www.firstbeat.fi