Hyrles Oy satsar på säkerhet i arbetet

Lojobaserade Hyrles Oy, kontraktstillverkare av elektronik och elektromekanik, har satsat på arbetshälsa och arbetarskydd under hela sin 25-åriga historia. Om detta vittnar bland annat ett internationellt säkerhetscertifikat som företaget beviljades för fem år sedan.

Utan att veta om det kan man stöta på Hyrles produkter till exempel när man tankar bilen: ”Vi tillverkar bland annat bensinpumpar, metalldetektorer och olika slags mätinstrument för sjukhus”, berättar verkställande direktör Juhani Hyry. Företaget sysselsätter cirka 120 personer i Finland och 50 i Estland, och dess produkter säljs till företag världen över.

Företaget har satsat på säkerhetsfrågor ända sedan starten. ”Vi har egentligen aldrig haft några värre arbetsolyckor. Statistiken förvrängs dock av olyckor som inträffar under resor mellan hem och arbete – om någon till exempel faller med cykeln på vägen till jobbet, räknas också det som en arbetsolycka”, påpekar Hyry.

Kontinuerlig uppföljning och utveckling

För fem år sedan beviljades Hyrles Oy det internationella säkerhetscertifikatet OHSAS 18001. Ledningssystemet för arbetarskydd och säkerhet i arbetet som grundar sig på kraven i OHSAS 18001 syftar till att identifiera och hantera risker. ”När man har fått certifikatet kan man inte bara vila på gamla lagrar. Det krävs kontinuerlig uppföljning och utveckling”, berättar Hyry.

På Hyrles tillämpas många olika metoder för säkerhet i arbetet och förebyggande av arbetsolyckor. Förutom en arbetarskyddsplan görs riskanalyser för varje avdelning och varje fabrik en gång i månaden. ”Vi använder också anmälningsblanketter för så kallade nära på-situationer. När man vet var riskerna finns kan man förebygga dem redan innan något händer”, berättar Hyry.

I ledningssystemet för arbetarskydd och säkerhet i arbetet ingår även arbetshälsa som en integrerad del. Alla anställda vid Hyrles deltar för närvarande i en arbetshälsoutbildning som arrangeras av Veritas. Efter fullgjord utbildning får de Arbetarskyddscentralens välbefinnande i arbetet-kort.

På Hyrles tar man även hänsyn till de anställdas varierande livssituationer: ”Medelåldern bland våra anställda är 37 år, de yngsta än under 20 och de äldsta över 60 år.  Om en anställd till exempel i slutet av sin karriär vill övergå från tyngre fabriksarbete till att jobba på kontoret, är det möjligt inom huset”, berättar Hyry. Inskolningen av nya anställda är också en viktig del av arbetarskyddet: ”Vi tillämpar en inskolningsplan. Med hjälp av den ser vi till att alla som börjar jobba här lär sig samma saker.”

Säkerhet ökar trivseln på arbetsplatsen

I sista hand handlar främjandet av säkerhet i arbetet och arbetshälsa om nöjda kunder och företagets produktivitet på lång sikt. ”En säker och sund arbetsmiljö bidrar till att de anställda orkar arbeta längre och trivs bättre på jobbet, ger lägre sjukfrånvaro och håller kostnaderna under kontroll. Jag tror att också kunderna uppskattar ett företag som värnar om de anställdas hälsa”, säger Hyry.