Ledil Ab lyser upp ekonomin i Saloregionen

När man funderar på finländska produkter som nått framgång ute i världen, tänker man oftast först på mobiltelefoner, på saxar med orange handtag eller kanske på arga fåglar som jagar grisar. Finländska företag har dock kommit långt också på mindre kända industribranscher. Ett av dessa företag som erövrar världen med stormsteg är Ledil Ab, grundat år 2002.

Ledil Ab är en komponentleverantör inom belysningsindustrin. Vad betyder det på amatörspråk, verkställande direktör Rami Huovinen från Ledil Ab? ”Vi planerar, låter tillverka och säljer delar till LED-belysning, närmare bestämt reflektorer och linser. Med hjälp av dem kan man styra ljusets riktning och förstärka ljuset.” Ledils kunder finns inom lamptillverkningsindustrin, men också en vanlig konsument kan stöta på Ledils optik i LED-lampor.

Lönsam tillväxt

Ledil Ab:s tillväxttakt har varit hisnande. Den genomsnittliga årliga tillväxten har under de senaste sex åren varit 62 procent. ”Utöver procenter är det värt att poängtera att vi har vuxit på ett lönsamt sätt. Vi har aldrig tagit ut lån”, berättar Huovinen belåtet.

Ledils tillväxt har uppnåtts främst genom internationalisering; 99,3 procent av omsättningen kommer från andra länder än Finland. I januari beviljade Åbo Handelskammare Ledil Ab årets exportpris i Egentliga Finland. Handelskammaren är inte den enda som har lagt märke till Ledils framgång – det nu utdelade exportpriset är redan den tionde utmärkelsen som företaget fått ta emot under de senaste två åren. Ledil har bland annat fått det riksomfattande priset som årets tillväxföretag och priset för Egentliga Finlands starkaste företag.

Nära kunden

Var är hemligheten bakom Ledils framgång? ”Det är nog det finländska ingenjörskunnandet kombinerat med en kundcentrerad företagskultur”, bedömer Huovinen. Att vara nära kunden är för Ledil inte bara tomma ord, utan löftet uppfylls i det praktiska arbetet. ”Våra kunder har tackat oss för att vi är närvarande. Våra ingenjörer besöker kunder flitigt, och produktutvecklingen sker tillsammans från första början.” Utöver det breda produktsortimentet planeras och tillverkas komponenter vid behov även för kundens egna specialbehov.

För tillfället sysselsätter Ledil Ab 70 personer, varav de flesta jobbar i Salo. Dessutom finns det ett dussin försäljare runt omkring världen. ”Vi har inga egna fabriker, utan produktionen har utlokaliserats. På Ledil jobbar alltså i synnerhet experter inom planering, försäljning och marknadsföring”, berättar Huovinen. ”Efter Nokias uppsägningar har det hörts dåliga nyheter från Saloregionen. Vi vill för vår del också tala för Salo. Här finns trots allt framgångsrika och växande företag.”


Ledil Ab:s verkställande direktör Rami Huovinen litar på ingenjörskunnande och kundfokus.