Människan är inte gjuten i betong

Under de över 40 år som Karlebyföretaget JA-KO Betoni Oy varit verksam har arbetsförhållandena och -sätten i branschen ändrats i rask takt. Erfarna betongarbetare kan ändå på senare år börja märka av den tuffa första tiden i sin hälsa, och inte heller i dag är arbetet av det allra lättaste slaget. Därför har företaget beslutat att stödja upprätthållandet av sina anställdas arbetsförmåga bland annat med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

JA-KO Betoni levererar fabrikstillverkad betong och färdiga betongprodukter, och enligt regiondirektör Jaakko Eloranta har bolaget redan länge sedan insett vikten av personalens arbetsförmåga och dess upprätthållande.

”För oss är det viktigt att vår personal mår bra, och vi vill naturligtvis inte heller förlora den yrkeskompetens som de har. Det skulle vara en dålig lösning för alla om våra anställda tvingades sluta arbeta. Utan rehabiliteringen som Veritas stödde skulle det antagligen ha slutat så.”

Samspel är nyckeln till framgång

Pensionsbolagens yrkesinriktade rehabilitering erbjuder hjälp då den anställda av hälsoskäl har svårigheter att fortsätta i sitt arbete. Då man upptäckt ett sådant läge på arbetsplatsen är det enligt Jaakko Eloranta ytterst viktigt att genast ta tag i problemen.

”Min erfarenhet är att det lönar sig för arbetsgivaren att omedelbart ta ärendet upp i diskussion. För oss har det fungerat bäst att i så tidigt skede som möjligt samlas ihop med både den anställda, arbetsledningen och företagshälsovårdens representant.”

Eloranta betonar betydelsen av en fungerande lokal företagshälsovård.

”Arbetsgivaren behöver framför allt information om de alternativ som finns. Det har varit en tillgång för oss att vi har haft ett fungerande samarbete med både företagshälsovården och pensionsbolaget. Arbetsgivaren behöver inte vara ensam i sådana här situationer, det finns information och stöd att få.”

Litet kan också vara stort

Arbetspensionsrehabiliteringen syftar till att hitta medel som hjälper den anställda att fortsätta i arbetslivet till exempel i nya arbetsuppgifter eller i ett nytt yrke. Ofta kan man redan med relativt små åtgärder som genomförs på den egna arbetsplatsen uppnå goda resultat. Så har man också gjort på JA-KO Betoni.

”Vi har till exempel ordnat så att en anställd med ryggbesvär har fått testa andra, lättare arbetsuppgifter. På det sättet har både han och vi kunnat pröva oss fram med olika arrangemang och följa upp situationen tillsammans med företagsläkaren. Hela arbetsgemenskapen har varit med och stöttat sin kollega och bytt arbetsuppgifter med varandra. Till slut har vi hittat en bestående lösning som passar alla”, belyser Eloranta erfarenheterna på JA-KO Betoni.

Under perioden med aktiva rehabiliteringsåtgärder betalar pensionsbolaget rehabiliteringspenning till den anställda. Om han eller hon får lön av sin arbetsgivare under rehabiliteringen, betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

”Det enda negativa var att rehabiliteringspenningen beviljades för relativt korta perioder åt gången. Så på den fronten kunde man inte planera så hemskt långt framåt. Men å andra sidan fick det oss att aktivt driva processen framåt, så när allt kommer omkring så var det kanske inte så negativt ändå”, analyserar Eloranta.

Resultaten har varit lyckade. De anställda som deltagit i rehabiliteringen har kunnat fortsätta i arbetet och är mycket nöjda med sin situation.

”Jag kan rekommendera arbetspensionsrehabiliteringen för andra arbetsgivare också. Om vi inte hade börjat undersöka det här alternativet hade vi förlorat kompetenta anställda. För att inte tala om vad det hade inneburit för de enskilda individerna. Har man jobbat hela sitt liv skulle exempelvis invalidpensionering vara en tuff förändring.”

Experter till stöd också i förebyggande syfte

JA-KO Betoni har också satsat på utvecklingen av personalens välmående i arbetet. Med det vill man redan på förhand förebygga problem relaterade med arbetsoförmåga. De anställda har till exempel möjlighet att ta hand om sitt fysiska välmående genom att gå på gymmet eller simma. Verksamheten har haft en större inverkan på företaget än man hade förväntat sig.

”Förutom att man har kunnat upprätthålla den fysiska arbetsförmågan har vi också märkt att våra anställda trivs bättre på jobbet och har en större uppskattning för sin arbetsgivare.”

Goda samarbetspartner är guld värda även när det gäller utvecklingen av arbetshälsa.

”I sådana här ärenden är det värdefullt att ha någon som hela tiden ger impulser och förslag. Också det är till förmån om samarbetspartnern känner till företaget och dess situation. Det gör att man kan snabbare hitta utvecklingsåtgärder som verkligen fungerar.”

”Det vi vill göra är att tillverka betong av hög kvalitet och framför allt koncentrera oss på det. Det känns bra att veta att det finns hjälp att få också i svåra lägen, om det någon gång skulle komma att behövas.”

Mer information:
Yrkesinriktad rehabilitering
JA-KO Betoni Oy