Omval av Veritas Pensionsförsäkrings förtroendeorgan

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd valde vid sitt höstmöte den 22 november 2013 om samtliga styrelsemedlemmar till bolagets styrelse för år 2014. Förvaltningsrådets nuvarande ordförande fortsätter i sina uppgifter. Också val- och belöningsutskottets medlemmar omvaldes.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter kommerseråd Peter Boström. Arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) omvaldes till förvaltningsrådets viceordförande.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse hör år 2014: verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK), verkställande direktör Stig-Erik Herrgård, ekonomielicentiat Eivor Huldén, verkställande direktör Markus Jussila, chefsekonom Olli Koski (FFC), koncernchef Hannu Louhi (EK), verkställande direktör Anders Nordman, intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA), chefsekonom Ralf Sund (FTFC), skattmästare Kjell Sundström, professor Peter Wetterstein samt expert Johan Åström (EK). Näringspolitisk sakkunnig Piia Alvesalo (EK), verkställande direktör Stefan Mutanen och ekonom Joonas Rahkola (FFC) är ersättare.

Förvaltningsrådet omvalde också vid sitt höstmöte medlemmarna till val- och belöningsutskottetför år 2014. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) och expert Johan Åström (EK) fortsätter som medlemmar i utskottet. Kurkis ersättare är typograf Tomas Jung (FFC). Verkställande direktör Harry Serlo (EK) är ersättare för Åström.
 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation
 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228