På jakt efter ett lugnare liv – livsstilsanalysen berättar om balansen i vardagen

Livsstilsanalysen, som mäter variationerna i hjärtats pulsintervaller, avslöjar huruvida de olika områdena av våra liv är i inbördes balans. Frisörmästare Iitu Itäluoto, som har gjort testet, fick ny inspiration till att försöka hitta fram till ett lugnare liv.

Testresultatet kom inte som någon direkt överraskning för Iitu, men fick henne ändå att börja fundera.  ”Man tror på något sätt lätt att man är i bättre form än vad man egentligen är. Det här testet gav en bra helhetsbild av situationen. Ofta tänker man mera snävt och fokuserar på antingen kost eller viktkontroll”, reflekterar Iitu om testet.

Livsstilsanalysen är alltså en ganska omutlig mätare på ens välmående. ”Jo, det framgick klart huruvida den egna vardagen var i balans gällande arbete och fritid. Och om vilan innebär återhämtning, eller om veckans samlade stress bara byggs på med ränta.”

Iitu vet vad hon talar om, eftersom hon har varit ensamföretagare i 23 år. ”Det innebär så mycket mer än att bara klippa hår”, påminner hon. ”Överraskande mycket tid går åt till underhållet av salongen, såsom städning och underhåll av arbetsredskapen. Och när man är ensam måste man också själv sköta marknadsföringen och pappersarbetet.”

För att en ensamföretagare ska orka i vardagen är det viktigt med återhämtning. ”Själv ser man det som så att stressen är knuten till just den dagen och alla har vi ju jobbiga dagar emellanåt. Testet visade dock att långvarig stress inte går över med en natts sömn. Livet borde fås i balans gällande arbete, fritid och vila”, påminner Iitu.

Koppla av för ett mer avslappnat liv

Just att kunna lösgöra sig från arbetet spelar en nyckelroll för ensamföretagare som söker balans i tillvaron. Iitu har sedan länge haft för vana att skriva in halvtimmeslånga lunchraster i sin kalender. Då får telefonen helt enkelt ringa. ”Pauser är viktiga för att man ska orka”, berättar hon. ”Alla klarar av att ta pauser i sin dag, till och med ensamföretagare. Det kräver bara vilja.”

Företagaren borde också fastslå bestämda arbetstider för sig själv. ”Jag arbetar från nio till fem. Det är bra att ha någon bakre gräns så att man tar sig hem i tid. Företagets resultat lider sällan av att man förkortar arbetstiden något. Tvärtom kan det göra att man blir mer effektiv.”

Om man bara ugglar på jobbet hinner man inte heller göra saker som innebär återhämtning från arbetet.  ”Vi borde ha tid att göra saker vi tycker om, t.ex. motionera. Även en kort promenad är mer uppiggande än det att man ligger kvar i soffan. Om man ger sig ut på en runda får man hjärnan vädrad och många nya idéer.”

Små steg mot målen

Att ändra riktning går inte i en handvändning. Iitu anser att vägen till förändring bör ske i små steg. ”Vi kan inte lägga om kursen sådär bara. Alldeles till först måste man se till att man gör ens någonting för en förändring, så att alla förbättringar inte bara blir tomt prat.”

För att hålla fast vid sina mål har Iitu gjort upp en lista åt sig. ”Den finns både hemma och på jobbet. Och för att den inte ska försvinna bland andra viktiga papper så har jag kopierat upp den på färgat papper”, ler Iitu.

Listan innehåller löften om bland annat motion och hälsosam kost. ”Egentligen är det ganska små saker, sådana där små vardagslöften och påminnelser om goda levnadsvanor. Med tanke på orken är det till exempel väsentligt att man äter under arbetsdagen och att man går och lägger sig i tid. Var och en borde också reservera tid för sig själv att göra sådant som är viktigt för en. Stress i sig är inte så farligt så länge man får tillräckligt med återhämtning.”

 

Veritas erbjöd på våren 2013 ett antal livsstilsanalyser för medlemmarna i Turun Yrittäjät. Analysen mäter variationer i hjärtats pulsintervaller. Testresultaten ger en bra bild på hur våra levnadsvanor är kopplade till vårt välbefinnande. Analyserna genomfördes i samarbete med Härmän Kuntoutus Oy.