Utnämningar på Veritas: Helena Nurmi förstärker Veritas företagsenhet

Helena Nurmi har i augusti börjat som försäljningschef vid Veritas företagsenhet i Helsingfors. Nurmi ansvarar för Aktia Bank och POP Bankerna som försäljningskanaler samt mäklarkontakter.