Aktivt beslutsfattande och klok allokering grunderna för ansvarsfull placeringsverksamhet

Arbetspensionsmedlen har nu överstigit den rekordartade summan om 160 miljarder. Pengarna förvaltas av pensionsförsäkrare både på den privata och offentliga sektorn. Veritas tryggar sina kunders framtid genom att förvalta en portfölj om ca 2,4 miljarder.

Att förvalta arbetspensionsmedel är en ansvarsfull uppgift. ”Vi placerar ju inte våra egna pengar, utan de kommande pensionstagarnas besparingar. Vår skyldighet är att måna om de här människornas pensionsskydd, och vi kan inte fatta placeringsbeslut på lätta grunder”, säger Veritas placeringsdirektör Niina Bergring.

”Man borde se arbetspensionsförsäkrarna som en slags förmyndare för pensionskapitalet, vars uppgift är att fatta placeringsbeslut som sträcker sig över ett långt tidsperspektiv och som beaktar helhetsnyttan. Pengar ger makt, och man måste använda den klokt.”

Noggrann analys bakom förnuftiga beslut

Enligt Bergring syns klokheten i att man allokerar förnuftigt i bra objekt. ”Endast om vi placerar i företag som själva agerar hållbart kan vi trygga framtiden, såsom vi enligt vår värdegrund önskar göra.”

Placeringsbeslut som grundar sig på en noggrann analys utgör alltså basen för ansvarsfull placeringsverksamhet. ”Vi ser väldigt brett på ansvarsfulla placeringar. Man kan inte komprimera det till en enkel minneslista där man kryssar av kriterier.  Ansvarsfullheten måste vara en integrerad del av alla beslutsskeden av placeringsprocessen och dess innebörd kan variera beroende på situationen.”

”Varje enskilt placeringsbeslut måste ses som ett fall för sig och utvärderas genom en konsekvent kvantitativ och kvalitativ analys. Och genom att beakta det långa tidsperspektivet”, påminner Bergring. ”Det är meningslöst att utvärdera placeringsbeslut kvartalsvis eller ens på årsnivå; vi talar om en tidshorisont på tre, fem eller till och med tio år.”

Att placera är att förstå omvärlden

En placerares arbete är slutligen väldigt jordnära. ”Den största utmaningen för alla oss placerare är att ingen vet vad som komma skall. Det enda sättet att försöka förstå förändringar i omvärlden är att systematiskt analysera den och genom det se större, globala utvecklingslinjer.”

Genom noggrann förhandsutredning försöker man minimera överraskningar. ”Helt lyckas det förstås inte. En portfölj består av risker mot vilka vi har vissa avkastningsförväntningar. Ibland realiseras enskilda risker. Men om vi lär känna våra placeringsobjekt, kan vi minimera dessa otrevliga överraskningar.”

Med andra ord kan man genom analys förutse kommande utvecklingar. ”Ja. Om vi redan i det skedet då vi fattar placeringsbeslutet noggrant reder ut om placeringsobjektet agerar ansvarsfullt eller inte, behöver vi i de bästa fallen aldrig ingripa i styrprocessen.”

”Vi måste förstås komma ihåg att vi som placerare alltid tar beslut utgående från offentliga uppgifter. Ibland sker det ändringar och vi måste reagera på dem för att kunna trygga pensionstagarnas intressen, det vill säga deras placeringsförmögenhet.”

Veritas har år 2012 undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Första offentliga rapporten enligt UNPRI publiceras våren 2015.

Nyckelord