Balans i vardagen ger välmående företagare

Veritas erbjöd i fjol en grupp företagare en livsstilsanalys, som mätte variationerna i hjärtats pulsintervaller. Analysen ger en bild av den undersökta personens vardagsbalans; förhållandet mellan stress och återhämtning. Resultaten visar att de finländska företagarna i det stora hela mår bra, men det finns också saker som kan förbättras.

Hälsoanalysen ger en sanningsenlig bild av testpersonens dagliga hälsa, eftersom mätningen inte görs i en testmiljö utan mitt i den normala vardagen. De företagare som deltog i analysen använde en diskret mätare under tre dygn medan de arbetade, motionerade och utförde andra normala vardagssysslor. Ett datorprogram sammanställde resultaten till en övergripande indikator för hälsan.

Under 2013 erbjöd Veritas hälsoanalyser för företagare i Karis, Åbo och Tammerfors. Det fanns små skillnader i resultaten på de olika orterna, men de stora linjerna såg lika ut överallt. ”Sammanfattningsvis kan man säga att företagarna mår ganska bra, men de har inte tillräckligt med tid för att återhämta sig”, berättar Bjarne Östman, forskningsläkare vid Folkhälsan.

Sömnkvaliteten är nyckeln

Ofta tänker man att tillräcklig sömn är nyckeln till bra återhämtning. Då är man på rätt spår, men saken är lite mer komplicerad än så. ”Mängden sömn säger inte hela sanningen. Även en kort nattsömn kan bidra till en effektiv återhämtning, så länge kvaliteten på sömnen är god”, berättar Östman.

Sömnkvaliteten kan bli lidande av t.ex. för häftig motion sent på kvällen. Inte heller den klassiska sängfösaren förbättrar sömnkvaliteten, trots att man kanske somnar lättare. Företagarna som deltog i Veritas hälsoanalys sov tillräckligt, i genomsnitt 7–8 timmar per natt. Det förekom dock regionala skillnader i sömnkvaliteten. ”Återhämtningen blir svårare med åldern, och detta syntes också i mätresultaten. På de orter där deltagarna var yngre skedde även relativt sett mer återhämtning under nattsömnen”, berättar Östman.

Helheten avgör

Motion bidrar också till återhämtningen, bara man inte tar ut sig för mycket. Lugn hälsomotion en halvtimme per dag rekommenderas. Därtill är det bra om man svettas och får upp pulsen genom motionsidrott två eller tre gånger i veckan. Företagarna som deltog i Veritas mätningar fick tillräckligt med lugn motion dagligen, men andelen utvecklande motionsidrott hade gärna fått vara högre.

Lugn motion gör att kroppen återhämtar sig mer effektivt, medan motionsgymnastik utvecklar konditionen och upprätthåller muskelstyrkan. ”Också när det gäller motion lönar det sig att se till helheten. Den som redan är mycket stressad till exempel på jobbet bör inte öka belastningen med hård fysisk träning. Om man genomgår en stressig period i vardagen lönar det sig att motionera med låg intensitet”, tipsar Östman. Fysisk och psykisk hälsa går hand i hand. 

Hur är det med fysiskt tungt arbete, är det mer hälsosamt än att sitta på kontor? ”Fysisk belastning på jobbet är inte dåligt i sig, men även där finns gradskillnader. Fysiskt tungt arbete kan till exempel belasta kroppen ensidigt”. Även de som utför kroppsarbete bör alltså se till att röra sig på fritiden.

Återhämtning kan ske även mitt på dagen

Företagarens vardag är ofta präglad av stress, och det kan vara svårt att pricka in särskild tid för återhämtning i kalendern. ”Det är värt att fundera på hur man använder sin tid och försöka se helheten. Man bör reservera tid för återhämtning, men det ska förstås inte bli ett ytterligare stressmoment”. Enligt Östman kan man även återhämta sig på jobbet, om man får arbeta ostört och arbetsbördan känns hanterbar och strukturerad. Även en liten tupplur mitt på dagen kan göra under.

”Den personliga motivationen är a och o. För många är hälsoanalysen som en väckarklocka; pulsen ljuger inte, och mätningen ger därför en sanningsenlig bild av balansen i vardagen. Det ger en god grund för ändringar som främjar den personliga hälsan”, berättar Östman .

”Hur stressig vardagen än är bör man alltid fästa vikt vid sin hälsa. Det handlar sist och slutligen om prioriteringar; den egna hälsan borde ligga högt upp på listan”.