Den som tar ansvar har ofta full fart i vardagen – Anne Aholainen från Åbo Företagare drömmer om lugn återhämtning

En grupp företagare från Åbo deltog i fjol på förslag av Veritas i en livsstilsanalys där man mätte nivån på stress och återhämtning i vardagen. En av deltagarna i undersökningen var Anne Aholainen som är kontaktchef på Åbo Företagare rf. Hon blev inspirerad av analysresultaten och kommer nu att satsa mer på att återhämta sig från stress.

Liksom många andra deltagare hade också Aholainen alltför lite tid för återhämtning under de dagar som undersökningen pågick. ”Egentligen var jag inte förvånad över resultatet. Jag har nog alltid full fart under vardagarna”, berättar Aholainen som utöver arbetet är aktiv i olika förtroendeuppdrag och fritidsintressen. ”Mitt största problem är nog att min natur är sådan att jag gärna ta på mig ansvar.Jag är aktiv på många håll också under fritiden så det blir inte mycket tid över för att göra ingenting.”

Kroppen reagerar inte heller på stress i realtid utan kan gå på högvarv också efter att den stressande situationen är över.

”Trots att jag på kvällar och veckoslut har lite fritid kan man ju inte koppla av genast som genom att trycka på en knapp. Jag har kanske trott att jag kopplat av under veckoslutet, men mätresultatet berättar något annat. Min sömnkvalitet har inte varit särskilt bra”, säger Aholainen. 

Små saker avgör

”Jag har funderat mycket på hur helhetsbetonat välbefinnandet är. Den fysiska hälsan går hand i hand med stresshanteringen”, funderar Aholainen. I fortsättningen kommer hon att satsa mer på lugn motion. ”Någon hårdträning tänker jag inte sätta igång med inom den närmaste tiden, det skulle bara ytterligare öka stressen i min pressade tidtabell. Lugn motion tidigt på kvällen kunde däremot vara till hjälp i återhämningen.”

Också en liten andningspaus mitt i vardagen kan bidra till att minska stressen. ”För mig är till exempel min arbetsväg längs Aura å en stund som ger mig massor av energi. På kvällarna brukar jag också ligga på min spikmatta.Det får mig att koppla av och sova gott. Det är många små saker som påverkar välbefinnandet.”

Företagarna är under hård press

Aholainen är bekymrad över hur företagarna orkar i den nuvarande svåra ekonomiska situationen. ”Själv är jag lyckligt lottad eftersom jag har ett stadigvarande arbete. Många företagare har i dag utöver den normala brådskan en ständig oro över sin utkomst. Under ekonomiskt svåra tider kan också hela företagsverksamhetens kontinuitet vara hotad. Det är en väldigt stor psykisk belastning”, säger Aholainen som skött företagarnas ärenden i över ett årtionde.

Hon rekommenderar därför olika slags gruppverksamhet och rehabilitering för företagarna. ”Företagarnas vardag kan vara ett ensamt slit. Kamratstöd och samvaro ger nya krafter”, säger Aholainen med hänvisning till företagarföreningarnas verksamhet. Åbo Företagare rf arrangerar olika typer av program i anslutning till arbetshälsa och välbefinnande för sina medlemmar.

Också Veritas hjälper sina företagarkunder att orka i sitt arbete. Serious Fun-verktygen för välbefinnande i arbetet hittar du lätt över webben i vår VerNet-webbtjänst.