”En bra arbetsplats har många ingredienser”

Helsingforsföretaget Boco IP, som specialiserat sig på immateriella rättigheter och patent, tog andraplatsen bland de små organisationerna i undersökningen Great Place to Work. Företaget som sysselsätter drygt 30 personer har deltagit i undersökningen under flera års tid, och så gott som varje gång rankats som en av Finlands tio bästa arbetsplatser. 

Vilken är hemligheten bakom Boco IP:s framgångar, ekonomichef Marjukka Hausalo? ”Det är ingen enskild faktor. ”En bra arbetsplats har många ingredienser”.

Boco IP har fyra grundvärderingar – företaget är tillförlitligt, människonära, kundinriktat och har ett mångsidigt kunnande. ”Vi har målat värderingarna på väggarna i entréhallen och mötesrummet för att påminna både våra anställda och besökare om vad som egentligen styr vår verksamhet”, berättar Hausalo och fortsätter: ”Men värderingarna är bara relevanta om man tagit dem till sig och faktiskt följer dem. Speciellt ledningen måste tro på företagets värderingar. Annars förblir de tomma ord”.

Chefens uppgift är att bry sig

Enligt Hausalo skapar ett bra chefsskap tillit och arbetsmotivation. ”Hos oss får var och en delta i beslutsfattandet, och sådant som vi kommit överens om tillsammans förverkligas också. Alla behandlas opartiskt.”

Att vara människonära är särskilt viktigt i ledarskapet. ”Chefernas uppgift är först och främst att måna om arbetstagarna och se till att de har goda förutsättningar att sköta sitt jobb. Blir det problem ska de redas ut genast.” Som stöd har Boco IP bland annat ett program för tidigt uppmärksammande för att ta itu med problem som kan hota arbetsförmågan innan de växer sig för stora. 

Hos Boco IP höjer man också teamkänslan och yrkesstoltheten genom att fira både små och stora framgångar tillsammans. ”Men fester och gåvor räcker inte för att skapa ett bra arbetsklimat om de grundläggande faktorerna inte är i skick", påpekar Hausalo.  ”Allt bygger på tillit – mellan de anställda, ledningen, kunderna, alla".

Samtal skapar öppenhet

Regelbundna utvecklingssamtal mellan chefer och arbetstagare hör också till vardagsledarskapet på Boco IP. ”Utvecklingssamtalet ska vara en äkta möjlighet att både tala och lyssna. Men förutom utvecklingssamtal behövs också öppen växelverkan varenda dag", påpekar Hausalo.  ”Kommunikationen mellan kollegerna är a och o. Vi strävar efter att alla ska ha tillgång till viktig information”. På Boco IP dricker hela personalen eftermiddagskaffe tillsammans varje fredag. Då kan var och en berätta och fråga om viktiga saker.  

Kontoret har planerats för att bidra till öppenheten: ”För att garantera arbetsron har experterna sina egna arbetsrum, men ledningen sitter i ett öppet utrymme. Mitt i kontoret finns Hemmet, en plats som inretts som gemensamt vardagsrum för alla arbetstagare".

Arbetshälsan kan alltid utvecklas

Hela Boco IP:s personal deltog i fjol i Veritas arbetshälsoutbildning och fick Arbetarskyddscentralens Välbefinnande i arbetet-kort. ”Utbildningen var givande – speciellt de värdefulla idéer och utvecklingsförslag den gav upphov till." Hausalo konstaterar också att det alltid finns rum för utveckling, till och med på en av Finlands bästa arbetsplatser: ”Att stagnera går inte an. Man måste alltid vara beredd att förbättra verksamhetsmodellerna ännu mer.”