Håll koll på ditt skydd – inkomstgränsen för företagarens arbetslöshetsskydd stiger

Hurdant arbetslöshetsskydd skulle jag få om jag blev arbetslös? Frågan känns kanske inte så aktuell just när det går bra för företaget. Men det borde den göra, för om man sedan råkar bli arbetslös så är det redan för sent.

Företagarens rätt till arbetslöshetsskydd baserar sig på den egna FöPL-försäkringen. FPA betalar grunddagpenning enbart om företagarens FöPL-arbetsinkomst överstiger en viss gräns. Samma gäller om företagaren vill ansluta sig till arbetslöshetskassan och få inkomstrelaterad dagpenning. I början av år 2015 stiger den här inkomstgränsen från 8 520 euro till 12 000 euro per år.

”Gränsen för företagarens arbetslöshetsskydd har varit densamma, 8 520 euro, de senaste tio åren. Företagarens socialskydd har alltså inte i sin helhet uppdaterats på en väldigt lång tid. Och det är syftet med att gränsen nu höjs, berättar Veritas Pensionsförsäkrings försäkringsspecialist Christel Wedenberg.

Företagaren bär själv ansvaret för sitt skydd

Om en företagare blir arbetslös 1.1.2015 eller senare får han eller hon arbetslöshetsdagpenning bara om den fastställda FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 000 euro per år. Annars får företagaren förlita sig på arbetsmarknadsstödet.

”Har företagaren nu en FöPL-arbetsinkomst som är lägre än 12 000 euro, ska man vara beredd på att höja sin arbetsinkomst vid årsskiftet”, upplyser Wedenberg.

”På grund av kommande indexjusteringar kan gränsens exakta belopp ännu ändra, så vi kommer att informera våra kunder och ge närmare anvisningar under årets lopp. Det gäller alltså att hålla ögonen öppna.”

Man kan inte heller bli medlem i arbetslöshetskassan utan en arbetsinkomst om minst 12 000 euro.

”Efter att först ha meddelat sitt eget pensionsbolag om att vilja ändra sin FöPL-arbetsinkomst måste företagaren också själv meddela sin arbetslöshetskassa om ändringen. Däremot FPA behöver man inte skilt informera. Förutom att en höjning av arbetsinkomsten är nödvändig för arbetslöshetsskyddet förbättrar den också företagarens pension och skydd vid sjukdom.”

Det räcker inte med att höja FöPL-inkomsten just innan man blir arbetslös. Arbetsinkomsten ska ha legat över gränsen i klart över ett år när arbetslösheten börjar. Närmare bestämt minst 15 månader (18 månader fram till 31.12.2014) under de senaste fyra åren. Det går inte att ändra sin FöPL-arbetsinkomst i efterskott.

Ju högre FöPL-arbetsinkomsten är desto högre är också företagarens FöPL-försäkringsavgifter. Därför kan det vara lockande att låta bli att höja sin arbetsinkomst.

”FöPL-försäkringsavgifterna är till hundra procent avdragsgilla i beskattningen, vilket innebär att företagaren egentligen inte sparar något alls. Och om allt sedan inte går som man önskat så har företagaren inte ens något grundskydd. I värsta fall gör företagaren bara sig själv en björntjänst”, konstaterar Wedenberg.

Skulle du göra företagarens jobb för 710 euro i månaden?

I praktiken är det många som fastställer sin FöPL-arbetsinkomst precis på den nivå som arbetslöshetsskyddet förutsätter, dvs. i dag till 8 520 euro per år. Det är inte direkt en svindlande hög nivå, för det betyder att företagaren uppskattar sin egen arbetsinsats vara värd 710 euro i månaden. Inte heller efter höjningen av minimigränsen kommer man högre upp än till en månadslön om 1 000 euro.

”Trots att man då har arbetslöshetsskydd är det oroväckande att företagarna i så hög grad underskattar sin egen arbetsinsats, om inte det handlar om en bisyssla. Arbetsinkomsten borde motsvara den lön som företagaren skulle betala en anställd för sitt arbete”, säger Wedenberg.

”Den här regeln är inte helt tagen ur luften, utan den har på riktigt en stor betydelse för företagaren om det av någon anledning blir ett avbrott i arbetskarriären. Arbetslöshetsskyddet är inte det enda som är beroende av FöPL-arbetsinkomsten, utan den ligger också till grund för företagarens sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och för den familjepension som betalas till företagarens närmaste. Jag önskar att företagarna inte behöver ångra sig för att ha sparat på fel ställe.”

Mer information om företagarens arbetslöshetsersättningar och deras belopp:

Det finns en färskare nyhet om ämnet. Klicka här för att läsa den.