Taru Narvanmaa och Mikael Zilliacus nya medlemmar i Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma har den 7 maj 2014 valt vice verkställande direktör Taru Narvanmaa och chefsjurist Mikael Zilliacus som nya medlemmar till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2013.

Narvanmaa ersätter kammarråd Henry Wiklund och Zilliacus trädgårdsråd Ove Grandell. 

Följande medlemmar som var i tur att avgå omvaldes fram till bolagsstämman år 2017:

  • Ulrika Ahlbäck, administrationsdirektör
  • Tony Karlström, investeringschef
  • Leila Kurki, arbetspolitisk specialist (FTFC)
  • Erkki Laukkanen, ekonomist, (FFC)
  • Niclas Pada, direktör
  • Susanne Paetau, informatör (FTFC)
  • Helena Pentti, ekonom (FFC)                     

Till förvaltningsrådet hör ocksåförvaltningsdirektör Ulla Achrén, regionbankschef Nina Arkilahti, kanslichef Johan Aura, verkställande direktör Hans Bondén (EK), verkställande direktör Peter Boström, verkställande direktör Jannica Fagerholm, direktör Jörgen Grandell (Finlands Näringsliv EK), typograf Tomas Jung (FFC), vice verkställande direktör Henrik Karlsson (EK), byggnadsingenjör Mikaela Lindblom (AKAVA), verkställande direktör Fredrik Lindeman, förbundssekreterare Henri Lindholm (FFC), vice verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist, verkställande direktör Mathias Nylund, verkställande direktör Tuomas Pere (EK), verkställande direktör Harry Serlo (EK), verkställande direktör Dag Wallgren, verkställande direktör Monika Wikeström-Virtanen (EK) och verkställande direktör Patrik Wikström (EK).

Till revisorer för redovisningsåret 2014 omvaldes CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell och som ersättare revisionssamfundet KPMG Oy Ab och CGR Alex Wahlroos.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 5858 228

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2013 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2013.