Utbildning i arbetshälsa gav nyttiga redskap för daghemmets vardag

Cheferna för daghemmet Viidakkorumpu (Djungeltrumman) i Esbo deltog förra hösten i utbildningen om välbefinnande i arbete som ordnades av Veritas. Under kursdagen fick deltagarna lära sig grundbegreppen kring välbefinnande i arbetet och sätta sig in i lagstiftningen på området. Dessutom diskuterade man olika lösningar på problematiska situationer. Alla som deltog i kursen fick Arbetarskyddscentralens Välbefinnande i arbetet-kort.
 
”Utbildningen var otroligt bra!", tycker företagare Sanna Marttila på daghemmet Viidakkorumpu. ”Som chef har jag haft särskilt stor nytta av kursen”.
 
Vid daghemmet Viidakkorumpu har man tagit till sig betydelsen av välbefinnande i arbetet och ser till att arbetstagarna orkar i arbetslivet. ”Att arbeta på dagis är givande, men tungt. Förändrade livssituationer i familjerna märks också i vår vardag”, berättar Marttila. 
 

Stödet från arbetsgemenskapen viktigt

 
Enligt Marttila är atmosfären på daghemmet Viidakkorumpu öppen och diskussionerna är många. ”Arbetskamraterna informerar och stöder varandra. Vi njuter också av samarbetet med familjerna och barnen.” Det ordnas möten varje vecka där de anställda tillsammans tar upp olika frågor och får stöd för att orka bättre. ”Diskussionerna begränsar sig ändå inte bara till mötena. På en så här liten arbetsplats är chefen närvarande hela tiden och lätt att vända sig till när det behövs", berättar Marttila om företaget, som sysselsätter sju personer. Hon förklarar att förmågan att förhålla sig till olika frågor på ett professionellt sätt ökar i takt med att erfarenheterna växer. 
 
Daghemmet har också satsat på arbetstagarnas fysiska hälsa. ”Vi har skaffat ergonomiska möbler som vi använder när vi klär på och hjälper barnen. En gång i månaden är det också möjligt att få massage på arbetstid.”
 

Kursmaterialet i flitig användning

 
Det material som används under Veritas utbildning ”Välbefinnande i arbetet-kortet” har godkänts av Arbetarskyddscentralen. Marttila förklarar att kursmaterialet har använts ofta även efter utbildningen. 
 
Också de blanketter som Veritas har utarbetat för utvecklingssamtal används under de utvecklingssamtal som hålls en gång i halvåret. ”Vid de samtal som hålls under hösten ställer vi upp personliga mål, och på våren ser vi hur väl de har uppnåtts. I utvecklingssamtalen försöker vi också få en heltäckande bild av arbetstagarnas välbefinnande, och tar upp allt från sömn och motion till arbetsmotivation", berättar Marttila. 
 

Veritas utbildar sina kundföretag

 
Innehållet i utbildningen har utformats och godkänts av Arbetarskyddscentralen. Veritas Pensionsförsäkring är en av de expertorganisationer som fått tillstånd att ordna utbildning som ger rätt till Välbefinnande i arbetet-kortet. Som utbildare fungerar Veritas egna experter på välbefinnande i arbetet. 
 
Kursen varar en dag och är avsedd för alla som är intresserade av välbefinnande i arbetet. Framför allt har personer i chefsställning och personer som arbetar med arbetssäkerhet och personalförvaltning deltagit i Veritas kurser. Åren 2012−2014 ordnade Veritas över hundra kurser i välbefinnande i arbetet, varav 20 på svenska. Sammanlagt ca 1 100 personer från över 200 kundorganisationer har deltagit i kurserna.