Utnämningar på Veritas: Dahl kontaktchef i Vasa, Jaakonsaari förstärker företagsfinansieringen

Kim Dahl har i februari börjat som kontaktchef i Veritas företagsenhet. Dahl är stationerad i Vasa och ansvarar för försäljningen av företagsförsäkringar och kundskötseln främst i Södra Österbotten.

Antti Jaakonsaari har i mars börjat som ny förstärkning inom Veritas företagsfinansiering. Jaakonsaari har tidigare arbetat som portföljförvaltare på Veritas.