Veritas och ÅIFK:s samarbete skapar välmående och laganda

Sedan 2013 har Veritas Pensionsförsäkring samarbetat som sponsor med handbollsföreningen ÅIFK. Veritas understöder ÅIFK:s projekt School Tour, som syftar till att inspirera skolelever till motion och sunda levnadsvanor redan i tidig ålder. Många elever har hittat motionsglädjen via handboll.

Som pensionsförsäkringsbolag har Veritas i uppgift att skapa trygghet långt in i framtiden. Därför är det naturligt för oss att understöda ungdomsarbete och idrott. Lagsporter främjar inte bara den fysiska hälsan utan också det psykiska välmåendet, och förebygger marginalisering och mobbning. Det gagnar alla att de unga mår bra.

Tack vare Veritas understöd kan ÅIFK:s ledare besöka skolorna i Åbotrakten för att lära eleverna grunderna i handboll. Hittills har de redan gjort omkring 50 School Tour-besök, och sammanlagt över 6 000 barn och unga har under besöken fått lära sig spela handboll på skolans gymnastiktimmar. I början av våren stod Topeliuksen koulu i Åbo i tur.

Stöd för motionsintresset behövs

"Jag har jobbat som lärare i 20 år och tydligt märkt att barnens idrottsfärdigheter och kondition har försämrats under de senaste åren", berättar Kati Palmroos från Topeliuksen koulu. "Eleverna är nu ännu tydligare än förr indelade i två grupper: de som aktivt sysslar med idrott och de som inte alls rör på sig. Barnens spel och lekar på gården och vanlig vardagsmotion, såsom cykling, verkar ha minskat betydligt", uppskattar Palmroos.

Enligt Palmroos tycker lågstadiebarn ändå om gymnastiktimmarna. "I lagsport utvecklas samtidigt de sociala färdigheterna. På gymnastiktimmarna lär man sig att ta hänsyn till andra och också att förlora ibland."

Vanliga bollsporter på skolans gymnastiktimmar är bland annat fotboll, boboll, volleyboll och korgboll. Handboll hade åtminstone inte i Topeliuksen koulu hört till repertoaren, om inte en utomstående expert kommit på besök. "Eleverna tycker det är trevlig omväxling när gymnastiktimmen leds av ett utomstående proffs. Och samtidigt lär ju sig också läraren något!", skrattar Palmroos. Handboll lämpar sig enligt henne som skolsport också därför att det inte krävs många specialredskap. ÅIFK och Veritas lämnar kvar några handbollar i varje skola som besökts så att eleverna kan fortsätta spela på gymnastiktimmarna under sin egen lärares ledning.

Tröskeln att börja är låg

Ella Roslöf, 11, och Helmi Tulonen, 12 från Topeliuksen koulu prövade första gången på handboll på skolans gymnastiktimme med ÅIFK:s ledare. "Det här är ett roligt lagspel! Och det är bra att få lära sig av ett proffs", tycker flickorna under en paus i den fartfyllda matchen. Även Jussi Rasmus, 11, och Iiro Laakso, 12, likaså från Topeliuksen koulu, är nöjda med handbollstimmen. Bägge idrottar på fritiden men har inte tidigare prövat på handboll. "Det här är jättekul, vi vill gärna spela på nytt någon gång!", konstaterar pojkarna.

"Handboll är tydligt på uppgång just nu, i synnerhet på juniorsidan. Det har vi uttryckligen skolbesöken att tacka för", berättar Aku Kuusisto. Han är en av ÅIFK:s School Tour-ledare som besöker skolorna för att lära eleverna grunderna i handboll.

"Handboll är en bra sport eftersom tröskeln att börja är ganska låg. Alla kan komma med och spela, och årsavgifterna är ytterst rimliga i jämförelse med många andra sporter. Man kan börja spela handboll ännu som tonåring om man vill", berättar Kuusisto. "School Tour kan vara precis den gnista som behövs för att man ska komma i gång med motionen."

 

Nyckelord