Gränsen för företagarens arbetslöshetsskydd är 12 325,55 euro år 2015

Som företagare måste du fr.o.m. 1.1.2015 ha en FöPL-arbetsinkomst om minst 12 325,55 euro för att din företagartid ska tillgodoräknas när din rätt till arbetslöshetsdagpenning avgörs. Tidigare var gränsen 8 520 euro.

Höjningen beror på att lagen om arbetslöshetsskydd har ändrats. I fortsättningen räknas endast sådan tid med i det så kallade arbetsvillkoret under vilken FöPL-arbetsinkomsten har varit minst 12 325,55 euro om året. Samma gräns gäller om du vill bli medlem hos arbetslöshetskassan.

Utöver FöPL-arbetsinkomsten räknas också jordbruksföretagarens LFöPL-arbetsinkomst för samma tid med, liksom inkomster som du fått i egenskap av företagets delägare som har försäkrats enligt lagen om pension för arbetstagare.

Den nya arbetsinkomstgränsen justeras årligen med lönekoefficienten. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde i november att lönekoefficienten för år 2015 är 1,363. Ändringar i lönenivån påverkar lönekoefficienten med 80 procent och ändringar i prisnivån med 20 procent.

I lagen om arbetslöshetsskydd fastställdes gränsen till 12 000 euro på 2013 års nivå. När beloppet räknas upp till nivån för 2015 med hjälp av lönekoefficienten blir resultatet 12 325,55 euro.

Förutom arbetslöshetsskyddet grundar sig också din sjukdagpenning, föräldrapenning samt invalid- ålders- och familjepension på din FöPL-arbetsinkomst.

Vill du veta mer? Kontakta våra experter på 010 195 612 eller fopl@veritas.fi.

Du kan också ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst via vår VerNet-webbtjänst.

Om du ändrar din FöPL-arbetsinkomst kom ihåg att också meddela din arbetslöshetskassa!

Mer information hittar du också på:
www.ayt.fi (Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa)
www.syt.fi (Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland)