Veritas satsar på ny arbetskraft

Veritas har under sommaren och början av hösten anställt tre nya arbetstagare. Planeringschef Päivi Hiltunen (FM), kommunikatör Hilkka Koskinen (SoK) och kontorsservicetjänsteman Malin Karlsson (merkonom) hälsades välkomna till arbetsgemenskapen. 

"Rekryteringen under den senaste tiden beror delvis på att studieledigheter har varit väldigt populära i höst", berättar personalchef Niina Heinonen.

Arbetsplatsannonserna väckte mycket intresse. En riktig lavin av ansökningar framkallade jobbet som kontorsservicetjänsteman som söktes av över hundra arbetssökande.

"Aldrig tidigare har vi fått över hundra ansökningar till en anställning så vitt jag vet. Dock var den här anställningen sådan att man kunde ha varierande utbildnings- och erfarenhetsbakgrunder", säger Heinonen. 

I lite mindre mån tävlade man om de två andra platserna. Päivi Hiltunen valdes till planeringschef i försäkrings- och IT-tjänster utav 64 ansökande, och det var 53 som sökte jobbet som kommunikatör. Sökandegrupperna bestod av både erfarna experter och unga nybörjare.

"Utgående från siffrorna verkar Veritas vara en lockande arbetsplats enligt många", Heinonen summerar.

En som håller med om Veritas bra rykte är den nya kontorsservicetjänstemannen Malin Karlsson. Hon kan vara nöjd med sin prestation, för det är inte lätt att lämna över hundra konkurrenter bakom sig. Varför vill Karlsson jobba just på Veritas?

"Jag sökte till Veritas för att det intresserade mig och för att det skulle vara roligt att få veta mera om försäkringar. Jag har merkonomutbildning så jag ville jobba med sådant som passar till den."

Karlsson förväntar sig ett omväxlande jobb som man också har möjlighet att utvecklas i. När det gäller trivseln på jobbet tycker hon att det är viktigt att ha trevliga arbetskamrater som hjälper till vid behov.

"Jag har fått ett jättebra första intryck av Veritas. Alla är hjälpsamma och trevliga", Karlsson berättar.