Arbetshälsospecialist Minna Lundström: ”Arbetshälsoverksamheten ska vara en naturlig del av företagets vardag”

Ett företag kan förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft genom att utveckla arbetsgemenskapens välbefinnande. Men med enskilda jippon lyckas det inte, utan verksamheten ska vara en del av företagets vardag och beröra gemenskapen på ett brett plan. Målet är alltid att minska risken för arbetsoförmåga.

Ändå är det inte fråga om raketforskning, berättar Veritas arbetshälsospecialist Minna Lundström.

”Man borde se det som en genomgripande utveckling av företaget. I praktiken talar vi om gott ledarskap, en trygg arbetsmiljö och bred yrkeskompetens.”

”På individnivå innebär det också livskontroll – här kan arbetsgivaren endast erbjuda sin hjälp, den anställda har alltid själv det slutliga ansvaret för ett hälsosamt liv.”

Verktyg och kompetensutveckling hjälper på vägen

Veritas uppgift är att erbjuda verktyg för utveckling av välbefinnande i arbetet samt det kunnande som behövs för ett självständigt utvecklingsarbete. Viktigt är att kundföretagets individuella behov beaktas.

När man hjälper de anställda att orka längre i arbetslivet förebygger man samtidigt risken förarbetsoförmåga. Det är viktigt med tanke på de gemensamma pensionsmedlen.

”Vi finansierar alltså inte enskilda åtgärder, även om vi då och då får förfrågningar om det. Man gör inte så mycket med pengar om man inte har ett hum om vad man ska göra”, poängterar Lundström.

”Därför hjälper vi våra kunder att bygga upp processer för utvecklingen av arbetshälsa. Vår uppgift är att väcka diskussion, argumentera för och förklara verksamhetens nytta i vardagen för organisationen”.

”Det är viktigt för företaget att ta itu med utmaningarna själv; endast ett starkt engagemang och aktivitet leder till resultat”, påminner Lundström.

Välbefinnande i arbetet för alla!

Alla Veritas arbetsgivarkunder har tillgång till arbetshälsotjänsterna. På det viset kan vi bäst inverka på arbetskarriärernas utveckling.

”Alla arbetshälsoverktygen är tillgängliga på vår webbtjänst. Och kundens namngivna försäkringsrådgivare ger gärna råd i hur man använder dem”, tipsar Lundström.

”Våra kunder kan också delta i utbildningar för välbefinnande i arbetet-kortet. Enligt vår utredning ger kursen goda färdigheter för utveckling av arbetshälsa. Bland annat har den klargjort de nyttor som både arbetsgivaren och arbetstagaren kan få ur verksamheten. Pensionssystemet i sin tur drar nytta av de senarelagda pensionerna”, gläder Lundström sig.

Läs mer om vår arbetshälsoverksamhet.