ArPL- och FöPL-avgifterna för år 2016 fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt pensionsavgifterna för år 2016. Företagarens FöPL-avgift minskar med 0,1 procentenheter. Storleken av arbetsgivarens ArPL-avgift beror på lönesumman.

För företagare som är under 53 år är FöPL-försäkringsavgiften 23,6 procent (23,7 procent år 2015) och för företagare som fyllt 53 år 25,1 procent (25,2) av FöPL-arbetsinkomsten år 2016.

Nya företagare får under de första fyra åren rabatt på sin FöPL-försäkringsavgift. Rabattens storlek är cirka en femtedel av avgiften. År 2016 är således pensionsavgiften 18,408 procent (18,486) för en nyetablerad företagare som är under 53 och 19,578 procent (19,656) för en företagare som fyllt 53 år.

Arbetstagarens andel ändras inte

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens ArPL-avgift från den anställdas lön. Anställda som är under 53 år betalar en pensionsavgift på 5,7 procent (5,7) och från och med 53 års ålder en avgift på 7,2 procent (7,2) av lönen.

Om lönesumman understiger 8 238 euro på ett halvår

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,1 procent (24,7) av lönesumman år 2016, arbetstagarens andel medräknad.

En tillfällig arbetsgivare har anställda endast då och då och betalar ut högst 8 238 euro i löner på ett halvår.

Om lönesumman är under 2,025 miljoner per år

ArPL-försäkringsavgiften är 24,6 procent (24,7) av lönesumman år 2016 om företagets sammanlagda lönesumma har understigit 2,025 miljoner euro år 2014. Arbetstagarens pensionsavgift ingår.

Eventuell kundåterbäring minskar avgiften. Vi skickar ett brev till alla våra kunder före årsskiftet där med det exakta avgiftbeloppet.

Om lönesumman är över 2,025 miljoner per år

Om lönesumman år 2014 har överstigit 2,025 miljoner euro är ArPL-försäkringsavgiften 24,6–24,85 procent av lönesumman beroende av företagets självriksgrad.

Också storarbetsgivares pensionsavgift påverkas av kundåterbäringen. Vid årsskiftet skickar vi ett brev till våra kunder med uppgifter om avgiftens belopp efter samtliga avdrag.