Det finns utrymme för förbättring i företagarens skydd

Lejonparten av finska företagare lever med en stor risk. En arbetsinkomst som är sänkt till minimi tryggar inte utkomsten utanför arbetslivet.

Förra året hade nästan 70 000 finska företagare en fastställd arbetsinkomst som var under 11 499 euro per år, visar Pensionsskyddscentralens statistik. Det betyder att deras socialskydd förblir svagt.  

Veritas bolagsjurist Kaisa Forsström tycker att situationen måste förändras.

”Siffrorna är alarmerande. Företagarens skydd måste fixas.”

Kärnan i problemet är bristen på uppskattning

Forsström tycker att problemet kan sammanfattas i två punkter: otillräcklig arbetsinkomst och låg uppskattning.

”Vi får ofta höra att FöPL är en onödig utgift eller bort från allt annat. Man håller arbetsinkomsten på miniminivå. Det visar oss att man inte har tillägnat sig arbetspensionens roll som företagarens skydd.”

Pensionsbolagen har som uppgift att fastställa arbetsinkomsten till en sådan nivå som motsvarar företagarens verkliga arbetsinsats så att företagarens skydd blir tillräcklig.

Det är dock lättare sagt än gjort eftersom den låga arbetsinkomsten kan vara företagarens egen vilja.

”Visst finns det sådana som har mycket tillgångar och klarar sig på egen hand också utanför arbetslivet. Men majoriteten av företagare kommer någon gång att behöva ekonomiskt stöd till exempel i form av sjukdagpenning eller pension”, säger Forsström.

Barn och familj den bästa tankeställaren

Det verkar också vara lite oklart för en del företagare att pensionsförsäkringen verkligen är en försäkring. Dess syfte är att garantera en skälig utkomst också när arbete inte är möjligt.

”Vi pensionsförsäkrare borde tydligare lyfta fram FöPL-försäkringens roll i riskhanteringen. Företagare försäkrar sina anläggningar och fastigheter utan att tveka, men när det gäller den egna tryggheten så är det svårare att inse behovet av en försäkring.”

Forsström har dock märkt att vikten av FöPL-försäkringen blir tydligare efter man bildat familj. Man vill satsa på barnens välmående.

”Även en ung företagare med familj kan hamna utanför arbetslivet. Då är det ytters viktigt för hela familjens ekonomi att sjukdagpenningen, arbetslöshetsdagpenningen eller i värsta fall familjepensionen är på tillräckligt hög nivå.”

Se videon så får du veta hur man kan förbättra företagarens skydd: (på finska)